Sedan 2009 arbetar Tele2 med Reach for Change. Med Reach for Change kopplar vi samman entreprenörer, som åstadkommer social förändring, med affärsdrivna medarbetare inom Kinnevikgruppen. På detta sätt hjälper vi till att skapa hållbara verksamheter och inte minst en bättre värld för våra barn. Och det är stort.

Reach for Change stöder sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn och unga. Tele2 bidrar med pengar, näringslivserfarenheter, medieutrymme och marknadsföring. De sociala entreprenörerna bidrar med sin initiativkraft och en idé som kan förändra världen.

Reach for Change är en självständig ideell stiftelse grundad av Kinnevik. Idag har vi tio sociala entreprenörer från Sverige och under våren 2011 kommer vi att lägga till ytterligare fyra i Ghana. De sociala entreprenörer som valts och erbjudits en plats i vår inkubator kallas Playmakers. De får lönefinansiering men också rådgivning och coachning i ett nätverk som består av medarbetare från Kinnevik, MTG, Tele2, Metro, Millicom och Korsnäs.

Läs mer om Playmakers på reachforchange.se