Kära kund, om du vill ha dina produkter innan julafton hänvisar vi dig nu till våra butiker och återförsäljare.
Viktig information till dig med mailkonton: @tele2.se eller @swipnet.se. Logga in på ditt mailkonto före februaris slut 2015 annars klassas kontot som inaktivt och tas bort. Är du aktiv användare av din mailadress kan du bortse från denna information.
Support

Hemtelefoni