För närvarande kan en del kunder uppleva problem med att koppla produkt/abonnemang på Mitt Tele2. Vi håller på att utreda felet.

Kom igång