• Hem
  • Villkor SoMe

TÄVLINGSVILLKOR

Tävlingsupplägg, regler och villkor

Mellan 21 januari och 4 februari tävlar Tele2 ut tio (10) biljetter till Ozzy Osbournes konsert på Tele2 Arena den 22 februari. Vinner gör de fem (5) personer som svarar rätt på frågan ovan samt och enligt juryn, skriver de bästa motiveringarna. För att delta i tävlingen lämnar du ditt svar och skriver din motivering i något av tävlingsinläggens kommentarsfält. Genom att lämna in ett tävlingsbidrag godkänner du villkoren för denna tävling.

Tävlingen anordnas av Tele2. Första tävlingsdag är 2019-01-21 och sista tävlingsdag är 2019-02-04. En jury bestående av fyra personer utser vinnarna. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnarna meddelas av Tele2 via meddelande-funktionen på Facebook. Om Tele2 inte skulle få kontakt med vinnaren inom en vecka efter avslutad tävlingsperiod, eller om det skulle visa sig att vinnaren inte uppfyller tävlingsvillkoren, kommer vinsten att förfalla och en ny vinnare utses. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinsten i denna tävling, som har ett värde på SEK 950.00 + serv.avg SEK 70.00, kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Vinnaren svarar för eventuell vinstskatt. Tävlingen är endast öppen för privatpersoner, ej näringsidkare eller anställda hos Tele2 (eller familjemedlemmar i samma hushåll som den anställde). För att delta måste du vara 18 år eller äldre. 

De personuppgifter du lämnar här kommer enbart att användas för administration av tävlingen och kommer raderas efter att tävlingen avslutats. Du har rätt att begära information från Tele2 om behandlingen av dina personuppgifter. Med ditt inlämnade bidrag beviljar du arrangören icke-exklusiv, världsomfattande och kostnadsfri licens att använda, sprida, visa och framföra bidraget i samband med marknadsföring i olika medieformat (som exempelvis på hemsida samt genom viral spridning på t.ex. Facebook, Instagram etc.).

Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, ordnad eller administrerad av eller gjord i samarbete med Facebook och Instagram. Informationen du lämnar ger du till Tele2 och inte till Facebook eller Instagram. Uppgifterna kommer enbart att användas av Tele2.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Tele2 tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, internetuppkoppling eller motsvarande.

Du som tävlar ansvarar själv för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Tele2 förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen. 

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part. 

I händelse av dispyt om regler, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Tele2s beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller vidare diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Tele2 förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Tele2 eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.