MENY

Support
Rådgivning

Så bidrar 5G till ett mer hållbart samhälle

Läs artikeln här

Med 5G finns stora möjligheter att ställa om samhället i en hållbar riktning. Men hur? Följ med på en inspirationsresa där vi berättar om aktuella exempel, om hur 5G-tekniken i sig är mer hållbar än tidigare mobilnät och om hur Tele2 arbetar för att bli ledande inom hållbarhet.

5G skapar möjligheter

Hur kan vi hushålla bättre med planetens naturresurser? Hur kan vi göra företag och samhällen smartare, effektivare, säkrare, mer inkluderande och socialt hållbara men samtidigt mindre klimatbelastande? Många forskare och industriföreträdare menar att flera av lösningarna på problemen kommer att utvecklas tack vare de obegränsade möjligheter som kommer av kombinationen 5G och Internet of Things. Miljontals maskiner, enheter och extremt strömsnåla sensorer världen över kopplas ihop och automatisering, artificiell intelligens och helt nya nivåer av mobil datakraft kan läggas till i pusslet. – 5G är en förutsättning för att allt detta ska fungera och för att vi ska få fram nya hållbara lösningar för individer och samhällen. Den fortsatta utvecklingen inom IoT, automatisering och artificiell intelligens kommer att ha stor positiv påverkan på miljöarbetet framåt, säger Tele2s globala hållbarhetschef Erik Wottrich.

Vi har redan börjat se glimtar av den gröna innovationsvågen, där affärsnytta och klimatnytta allt oftare går hand i hand. Det är långsiktigt smart för lönsamheten i företag och organisationer, och resurseffektivt för offentliga verksamheter, att investera i ny teknik som möjliggör hållbar utveckling. Här är ett par aktuella exempel:

  • I den viktiga Medelhavshamnen i italienska Livorno finns nu ett 5G-nätverk och IoT-lösningar som optimerar logistikflödet för lastning och lossning. På så sätt minimeras transporttiderna för godshanteringen och tiden när fartygen ligger tomma på redden, något som bidrar till att minska de totala koldioxidutsläppen i hamnen med runt åtta procent. Driften är assisterad av AI och baseras på realtiddata från lagerstatus och mängder av anslutna kameror och enheter i hamnområdet. FN:s nätverk för hållbar utveckling har valt ut projektet som ett bra exempel.

  • På trottoarerna runt Stureplan i Stockholm kan man snart möta den rosa transportroboten Doora på väg att leverera måltider åt matleveransföretaget foodora. Tele2 levererar 5G-uppkopplingen som är en förutsättning för att Doora ska kunna fatta snabba beslut när hon rör sig på gator och torg. Huvudsyftet med pilotprojektet är att profilera ”Q-handel”, Quick Commerce, med extra snabba leveranser av måltider och annat gods. Nästa steg handlar om att optimera alla foodoras leveranser på ett resurssnålt sätt genom att en flotta av Doora-robotar integreras med företagets trafikhanteringssystem.

– Andra intressanta exempel som ligger nära i tid är intelligenta fastigheter och möjligheten att förhindra skogsbränder med sensorer och drönare i skogsnäringen. En annan användning som nu kommer starkt är att göra produktionen inom industrin effektivare och säkrare med hjälp av autonoma maskiner och sensorer på medarbetare för att förebygga olyckor, säger Erik Wottrich.

Därför är den nya tekniken mer energieffektiv

Men 5G-tekniken möjliggör inte bara skiftet mot mer klimatsmarta samhällen. Tekniken i sig är också mer hållbar än tidigare generationers mobilnät. Sammantaget har informations- och kommunikationsteknik blivit betydligt mer energieffektiv de senaste 20 åren. IKT-sektorn står i dag för omkring 1,4 procent av de globala koldioxidutsläppen och cirka 3,6 procent av elförbrukningen. Men faktum är att den kurvan har varit ganska konstant de senaste tio åren och dessutom börjat peka nedåt de senaste fem, samtidigt som de överförda datamängderna har gått spikrakt uppåt under samma tid. Det betyder att det går åt allt mindre energi per överförd datamängd. – Det nät som vi nu rullar ut i Sverige är betydligt mer energieffektivt per överförd datamängd än tidigare nät och förbrukar mycket mindre energi totalt sett, berättar Björn Lindberg, Manager Radio & Site Infrastructure på Tele2 och en av de tekniska experter som just nu jobbar intensivt med utbyggnaden av 5G-nätet. Det finns flera skäl till att 5G-näten är mer energisnåla. Ett skäl är moderniseringen, att de basstationer och annan nätutrustning som nu installeras är mer energieffektiv. Ett annat skäl är att utrustningen är mer intelligent, den är bara aktiv när det behövs. Enligt siffror från Ericsson sänder det befintliga 4G-nätet till alla enheter 46 procent av tiden, det vill säga det ”berättar att det finns”. Med 5G är motsvarande siffra bara två procent. – Det blir en enorm förbättring för vår energiförbrukning, säger Björn Lindberg. En annan förbättring är ett bättre sätt att kyla radiosändarna som vi tidigare behövde kyla aktivt. När vi installerar de nya sändarna kan vi placera dem i masterna, vilket gör att vi får gratis kyla från väder och vind, tillägger han.

Nästa steg handlar om att använda artificiell intelligens för att göra nätet och driften ännu mer energieffektiv. Här har Tele2 tagit ledarrollen i det internationella forskningsprojektet AI4Green som samlar 17 olika aktörer från näringsliv och universitet i 5 länder. I projektet används AI och algoritmer för att optimera energianvändningen i basstationerna. Det förväntas sänka elförbrukningen med 40 procent.

Så arbetar Tele2 med hållbarhet

Samtidigt som utrullningen av det nya 5G-nätet innebär energieffektiviseringar och möjligheter till ett mer klimatsmart samhälle har Tele2 bestämt sig för ta tätpositionen inom hållbarhet bland teleoperatörer. – Vi har redan tagit flera steg på den här resan, och fler är på väg, berättar Erik Wottrich. I april 2020 blev Tele2 som första telekomkoncern i Sverige och Baltikum klimatneutralt den egna verksamheten. I Sverige uppnåddes klimatneutralitet i den egna verksamheten redan 2018. Det innebär att all el som används i verksamheten, från kontor till basstationer, kommer från förnybara energikällor. Tele2 har också förbundit sig till så kallade Science Based Targets för klimatarbetet. Det är ett globalt initiativ där en oberoende tredje part granskar att företagets klimatmål stöttar Parisavtalet. Nyligen antog Tele2 en ny och ambitiös hållbarhetsstrategi. Två av huvudområdena i strategin är att främja cirkulär ekonomi för att bekämpa klimatförändringar och att driva på innovation för hållbarhet. – Första steget har varit att kartlägga hela vår värdekedja och undersöka vilket klimatavtryck vi har i varje del. I nästa steg handlar det om att sätta relevanta mål för att sänka utsläppen och slutligen att få våra kunder och leverantörer med oss på resan, säger Erik Wottrich. Tele2 har i dag en process för återtag av elektronikprodukter. Antingen rekonditioneras produkterna och får ett nytt liv på en annan marknad. Alternativt plockas de isär för att komponenterna ska kunna återvinnas, och om inte det går skickas materielen för källsortering. Dessutom är Tele2 en föregångare i branschen när det gäller cirkulära initiativ, som med Mobil som tjänst. Den tjänsten innebär att ett företag i stället för att köpa in mobiltelefoner till personalen abonnerar på en tjänst och får livcykelhantering och återvinning av utrustningen på köpet.

Källor: Ericsson Technology for Good Impact Report 2019; A Quick Guide to Your Digital Carbon Footprint, Ericsson Industry Lab, Feb 2020.

Tre tips för hållbara telekomtjänster

Tele2s globala hållbarhetschef Erik Wottrich tipsar om vad företag ska tänka på för att bli mer hållbara när de upphandlar IT- och kommunikationslösningar.

  • Ställ höga hållbarhetskrav på dina leverantörer av IT- och kommunikationslösningar. Klimatneutralitet borde vara ett självklart krav. Tele2 är klimatneutralt i hela verksamheten i Sverige sedan 2018 och i Baltikum sedan 2020.

  • Ta in hela värdekedjan. Ställ krav på att din leverantör är hållbar i hela sin värdekedja, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i fabriker och gruvor samt att restprodukter inte hamnar på soptippar.

  • Välj cirkulärt. Det kommer allt fler initiativ på marknaden som innebär att företag och organisationer kan hyra teknikutrustning i stället för att köpa den. I dessa cirkulära tjänster kan även livscykelhantering och återvinning av utrustningen ingå.

Tre tips för hållbara telekomtjänster

Tele2s globala hållbarhetschef Erik Wottrich tipsar om vad företag ska tänka på för att bli mer hållbara när de upphandlar IT- och kommunikationslösningar.

  • Ställ höga hållbarhetskrav på dina leverantörer av IT- och kommunikationslösningar. Klimatneutralitet borde vara ett självklart krav. Tele2 är klimatneutralt i hela verksamheten i Sverige sedan 2018 och i Baltikum sedan 2020.

  • Ta in hela värdekedjan. Ställ krav på att din leverantör är hållbar i hela sin värdekedja, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor i fabriker och gruvor samt att restprodukter inte hamnar på soptippar.

  • Välj cirkulärt. Det kommer allt fler initiativ på marknaden som innebär att företag och organisationer kan hyra teknikutrustning i stället för att köpa den. I dessa cirkulära tjänster kan även livscykelhantering och återvinning av utrustningen ingå.