Sveriges första klimatpositiva telefoni och kontaktcenter

Office Management har lanserat en  klimatpositiv tjänst för företagstelefoni tillsammans med Tele2 och Puzzel

Sveriges första klimatpositiva företagstelefoni och kontaktcenter har lanserats av Office Management, som i samarbete med Tele2 och Puzzel därmed bistår marknaden med ett grönt alternativ. - O.M. Green är en ambitiös satsning som innebär att Office Management tar ett helhetsgrepp kring värdekedjan och dess klimatpåverkan. Som Sveriges första klimatneutrala mobiloperatör är jag stolt över det vi kan bidra med till denna lösning, säger Erik Wottrich, Hållbarhetschef på Tele2. - Vi vill skapa förutsättningar för våra kunder och samarbetspartners att minska sitt koldioxidavtryck. Alla företag behöver en kvalitativ kundservicehantering, vilket nu kan tillgodoses med en miljömässigt positiv påverkan, säger Peter Uddfors, VD, Office Management.  ​ ​​​​​​​​​​​​​​Beräkningarna av koldioxidutsläppen har skett genom en klimatberäkning enligt det etablerade GHG-protokollet och utförts av externa miljörevisorer. Därmed har mängden koldioxidutsläpp och övrig klimatpåverkan kunnat beräknas i hela företagstelefonins produktionskedja. Påverkan omvandlades sedan till en 110-procentig återinvestering i miljön. Office Management har valt ett projekt för solenergi i Bhilwara, Indien. ​​​​​​

Läs mer om tjänsten och projektet hos Office Management.