Tillfälligt utökad internetkapacitet

Utöka kapaciteten för hemarbetsplatser

Vid perioder av extra hög belastning på internetuppkopplingen, t ex när antalet hemarbetsplaser ökar, flyttas trafik från lokalkontor till den centrala infrastrukturen för att komma in via internet i stället för via IP VPN. Det innebär att den centrala internetanslutningen kan behöva mer kapacitet och att antalet VPN-licenser kan behöva utökas.  Med Tele2 Företags lösning kan du tillfälligt öka kapaciteten på den centrala internetanslutningen inom den befintliga routerns kapacitet. Du som har tjänsten Client2VPN kan enkelt utöka antalet användare vid Tele2 Service Online.  

Priser och villkor för tillfällig uppgradering av central internetanslutning

Priserna avser uppgradering av kapacitet på befintlig Internet utan byte av router (CPE). Uppgraderingen erbjuds där det finns kapacitet på routern, och nedgradering beställs utan bindningstid när kapaciteten inte längre behövs. Engångsavgiften för uppgradering oavsett kapacitet är 1 195 kr.  Månadsavgiften avser tilläggsavgift mot nuvarande månadskostnad. 

  • Utökning < 100 MBps: 500 kr/månad

  • Utökning < 500 MBps: 1 000 kr/månad 

  • Utökning < 1 GBps: 2 000 kr/månad