Kundinformation med anledning av spridningen av COVID-19

Precis som övriga samhället påverkas vi på Tele2, våra kunder, partners och leverantörer av den fortsatta spridningen av coronaviruset. Det är naturligtvis viktigt för oss att skydda vår personal från att få eller sprida smitta. Samtidigt vill vi även säkerställa att vi kan fortsätta leverera våra samhällsbärande tjänster till våra kunder, något som i denna situation är viktigare än någonsin. 

Från och med den 13 mars har vi stängt alla Tele2-kontor och en majoritet av de anställda arbetar hemifrån, undantaget vissa funktioner som exempelvis NOC och Fältservice. Vår kundsupport kommer att fungera som vanligt även om vissa arbetar hemifrån.

Med tanke på den rådande situationen finns det risk att du som kund kommer att bli påverkad och vi hoppas att du har förståelse för detta.

Vi prioriterar framförallt vår infrastruktur. Som en naturlig konsekvens av situationen kan vi ha längre svarstider på offerter och beställningar samt längre leveranstider, vilket vi strävar efter att minimera så mycket som möjligt. Våra prioriteringar just nu är operativ leverans- och felhantering.

Det förekommer variationer i våra leverantörers ledtider, vilket på sikt kan komma att påverka våra möjligheter att leverera hårdvara. Vi har ändå i dagsläget god tillgång till de komponenter och produkter som vi och våra kunder behöver. 

Återigen är vår ambition att ni ska påverkas så lite som möjligt av denna situation. Många av våra kunder bedriver sin verksamhet på distans med hjälp av Tele2 tjänster och vi säkrar nu upp kapaciteten när fler personer än vanligt använder många av våra tjänster. 

Vi kommer att uppdatera den här sidan kontinuerligt om situationen ändrar sig. Har du frågor eller behöver hjälp är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundsupport eller din kundkontakt.

For information in English, please visit Tele2 IoT.

Frågor och svar 

Varför har Tele2 stängt kontoren?

Det är viktigt för oss att skydda våra anställda från att bli smittade, men också att säkerställa att vi kan fortsätta att leverera våra samhällsviktiga tjänster till er kunder. Vi vill också som företag ta ett samhällsansvar för att minska eller fördröja spridningen av coronaviruset.

Därför så har vi från och med den 13 mars att låtit alla anställda på våra kontor i Sverige att jobba hemifrån.  Vissa funktioner är undantagna från detta, tex vår NOC, fältservice och  kundsupport.

Vad har Tele2 för policy gällande externa möten?

Vi undviker just nu alla fysiska möten. Det innebär att vi i första hand prioriterar digitala kanaler och arbete på distans. Undantaget är de fall där vi behöver finnas på plats eller hos kund för att kunna leverera tjänster till våra kunder.

Har Tele2 en krisplan/handlingsplan för att hantera situationen?

Ja, vi har både en kontinuitetsplanering och en krishandlingsplan, som vi arbetar efter och som uppdateras utifrån rådande omständigheter. Vi anser oss dock inte vara i ett krisläge just nu, utan de åtgärder vi vidtar är i förebyggande syfte för att mitigera en kritisk situation.

Kan Tele2 garantera att fortsätta att leverera som vanligt ?

Som en naturlig konsekvens av situationen kan vi ha längre svarstider på offerter och beställningar samt längre leveranstider, vilket vi strävar efter att minimera så mycket som möjligt. Prioriteringarna är just nu felhantering och operativ hantering. 

När det gäller våra möjligheter att leverera produkter till er har våra leverantörer variationer i sina ledtider. Vi har ändå god tillgång till de komponenter och produkter som vi och ni kunder behöver. Med tanke på rådande situation så kan vi inte garantera att situationen snabbt förändras.

Kommer Tele2 kunna hantera eventuella driftstörningar?

Ja. Alla funktioner jobbar på som vanligt, antingen från hemmet eller där det behövs, exempelvis Fältservice. I vår kontinuitetsplanering ingår bland annat att säkra våra beredskapsslingor.

Kommer Tele2 att fortsätta att bedriva fältservice ute hos kunder?

Ja, vi kommer att bedriva fältservice, men med tydliga restriktioner, och hela tiden i samverkande dialog tillsammans med våra kunder och partners.

Är Tele2s butiker öppna som vanligt?

Ja, men variationer kan förekomma i enstaka fall.

Klarar Tele2s nät den ökade trafiken?

Vi ser en trafikökning både av vår fasta och mobila datatrafik, men näten är idag dimensionerade efter när det är allra mest trafik (peak hour) och det finns idag inga indikationer på att näten skulle belastas mer än det vi upplever under dessa perioder. Vi har i dagsläget gott om kapacitet för att klara en eventuell  trafikökning både för fast och mobil datatrafik. Vi följer självklart situationen för att snabbt kunna identifiera eventuella kapacitetsbrister och åtgärda dessa genom exempelvis uppgraderingar.

Vad gör jag om jag har fler frågor ?

Vi kommer att uppdatera den här sidan kontinuerligt om situationen ändrar sig. Har du frågor eller något som vi kan hjälpa dig med så hör av dig till din kundkontakt eller vår kundsupport.

Vad gör Tele2 för att inte påverkas av covid-19?

Tele2 vidtar flertalet åtgärder inom samtliga verksamhetsdelar i syfte att undvika eller minska risken för skada såsom smittspridning eller leveransproblem av Tele2s tjänster. 

För att undvika en eskalerad situation initierades de första åtgärderna redan i januari 2020. Om det nuvarande läget skulle försämras finns flertalet ytterligare åtgärder att vidta. Dessa åtgärder finns dokumenterade i Tele2s kontinuitets- och krisplaner.