Det är viktigt att säkra sin digitala identitet genom exempelvis multifaktorautentisering och VPN- och APN-lösningar.

Betydelsen av effektiv IT-säkerhet
för det digitala arbetssättet

Publicerad: 15 september 2020

Utvecklingen mot nya och mobila arbetssätt har varit oerhört intensiv de senaste åren vilket påverkat, för att inte säga helt förändrat, sättet vi ser på IT-säkerhet idag.

Under första halvåret 2020 har organisationer och företag varit tvungna att påskynda arbetet med IT-säkerhet så att de kan hantera nya utmaningar. För att kunna undvika cyberattacker, säkerhetsrisker och uppnå kostnadseffektivitet krävs rätt säkerhetslösningar för verksamhetens förutsättningar och behov. 

Behov av nya arbetssätt driver verksamheter mot digitalisering

Den fjärde industriella revolutionen medför ny teknologi och nya arbetssätt, som fortsätter driva digitaliseringen av världens samhällen och företag framåt. Det innebär också att skyddsvärden blir alltmer digitala. På senare år har därför IT-säkerhet fått ett allt större fokus för företagsledare. Men på endast några månader har världen förändrats. Organisationer har varit tvungna att snabbt ställa om till nästan enbart distansarbete. Microsoft rapporterade i april 2020 att de sett två års digital transformation ske på bara två månader, enligt Microsofts VD, Satya Nadella. Det får till konsekvens att både kärnverksamhetens arbetssätt och IT-infrastrukturen är i behov av omedelbara förändringar och uppgraderingar. 

Äldre system har ofta för låg säkerhetsnivå och förhindrar nya arbetssätt

Äldre system är oftast oflexibla och dyra i drift och kan snart inte erbjuda alla säkerhetsfunktioner som behövs i en digitaliserad verksamhet. Enligt en studie av konsultföretaget Accenture rapporterade organisationer att antalet dataintrång hade ökat med 67% mellan åren 2014 och 2019. Enligt World Economic Forums Global Risks Report 2020 är bristande IT-säkerhet, specifikt cyberattacker, en av de 10 största riskerna de kommande 10 åren.

Bild: World Economic Forums topp 10-risker de kommande 10 åren

Våra nya mobila arbetssätt, framväxten av så kallade hybridkontor och utökandet av molntjänster ökar riskerna för cyberattacker och ineffektiv hantering av datatrafik. För att kunna bemöta de snabbt ökande kraven på teknisk utrustning samt lagring av känslig data i molnet krävs en del åtgärder som ger en ökad IT-säkerhet.

Hybridkontoret och flexibla lösningar är här för att stanna

Utvecklingen mot mobila arbetssätt har varit intensiv i flera år och handlar inte bara om var människor jobbar rent fysiskt, utan även hur applikationer, information och dokument till enheter utanför kontorets nätverk och brandvägg tillgängliggörs. Sedan starten av pandemin har denna utveckling accelererat drastiskt.

Distansarbete ökade med nära 400% mellan februari och april 2020, enligt vår Tele2/Kantar Sifo undersökning om nya arbetssätt. Även om många organisationer i Sverige och världen nu börjar återöppna sina kontor är kraven på flexibilitet fortsatt höga. Framtidens arbetskraft kommer vara en hybrid, där anställda arbetar från olika platser, vid olika tillfällen. Och där samarbete behöver ske mellan personer på olika platser med olika enheter och uppkopplingskvalitet.

I vår undersökning uppgav 4 av 10 studiedeltagare att de kommer arbeta på distans även efter pandemin. Detta är en tydlig trend runtom i världen. En studie från Stanfords universitet visar att även 55% av amerikanare vill ha en hybrid mellan hem- och kontorsarbete.

Företag måste därför hjälpa sina medarbetare få tillgång till de verktyg och enheter de behöver för att kunna utföra sitt arbete, oavsett var de befinner sig. För verksamheter med tillfälliga arbetsplatser är ett mobilt bredband ofta det bästa alternativet på grund av dess flexibilitet, kostnadseffektivitet och många gånger goda uppkopplingshastighet. Fristående eller tillsammans med tjänster som exempelvis Auto enrollment behöver inte företagsägda mobiltelefoner eller surfplattor konfigureras manuellt av IT-avdelningen eller av medarbetarna innan de kan användas. De kan istället levereras klara att användas direkt när mobilen eller surfplattan har packats upp ur kartongen.

Nya risker kräver ökad IT-säkerhet

Tidigare hade företagsledare och IT-avdelningar ofta bra kontroll över säkerheten då verksamheten, datorer, servrar och de anställda oftast befann sig i samma byggnad. Digitaliseringen har kraftigt påverkat arbetssätt, server- och applikationsdrift samt förändrat vårt sätt att se på vad som utgör ett arbetsverktyg och arbetsplats. Förändringen ökar därför behovet av moderna och bra säkerhetslösningar som leder till lägsta möjliga tillgänglighetspåverkan, intrångsskydd, robusthet samt möjlighet till skalbarhet. 

Nya teknologier som exempelvis SD-WAN riktar sig specifikt mot större organisationer med lokaler på flera platser och flera olika infrastrukturer, och kan erbjuda både säkrare och billigare metoder för att hantera trafik och data.

Säkerhet kopplat till mobila enheter har länge varit en ohanterad risk. När då mer än hälften av den globala datatrafiken går via mobiler måste man kunna säkerställa att åtkomsten till företagsdata sker på ett bra och enkelt sätt. Verksamheter har därför behov av att hantera medarbetarnas mobila enheter, applikationer, inställningar och säkerhetsdetaljer sömlöst och utan handpåläggning. Med hjälp av managering och konfigurering av mobila enheter kan man enkelt få bättre kontroll, vilket ger goda förutsättningar för riskhantering, samtidigt som det ger en verksamhetseffektiv hantering av dessa mobila enheter. 

Managering och konfigurering av enheterna kan även se till att medarbetaren har rätt appar och videokonferenssystem på telefonen för att kunna lösa sina uppgifter lika bra mobilt som på en arbetsdator. 

2020: en vändpunkt för IT-säkerhet

Det är inte bara pandemin och ökningen av hybridkontor som markerar 2020 som en vändpunkt för behovet av IT-säkerhet som är anpassad för digitala arbetssätt och hantering av risker.

Varje dag tillkommer en miljon fler internetanvändare i världen, enligt en rapport från DataReportal. Många av dem kommer från tillväxtmarknader, där nätverk byggs ut och hård- och mjukvara blir allt billigare. 2020 markerar dessutom lanseringen av 5G-nätverket i Sverige, som medför väsentliga fördelar för maskiner, företag och människor.

Med fler uppkopplade människor och enheter skapas även mer och mer data som måste lagras och skyddas. Kraven på stabila nätverk som säkert och snabbt kan transportera all denna data kommer öka exponentiellt. Många av de industrier och organisationer som satsar på digital transformation har viktiga funktioner, som exempelvis sjukvård och logistik. Säkerheten i kommunikationsförmågan kan vara avgörande för verksamhetsutövningen.

Inkludera säkerhet från början

Den digitala transformationen, med sidoeffekter som molnlösningar och flexibla arbetssätt, har på gott och ont tagit stora steg framåt under 2020. Det är inte längre möjligt för företag, organisationer och kommuner att utveckla sin verksamhetsstrategi utan att inkludera nätverkssäkerhet och flexibla IT-infrastrukturer från början.    

Säkerhet är först och främst ledningens ansvar och kräver betydande insatser för att uppnå effektivitet och förmåga att hantera risker. Kontakta oss så hjälper vi er att på ett stabilt och säkert sätt skapa förutsättningar för nya hybrida och rörliga arbetssätt i just ert företag. Då kan ni istället fokusera på det viktigaste – er kärnverksamhet och era kunder.