Just nu har vi en driftstörning på mobilt bredband och vi jobbar på att lösa det så fort som möjligt. Om du upplever problem, prova att starta om enheten. Tack för ditt tålamod.

Säkerhet

Ransomware

Genom att alltid ha uppdaterade programvaror på datorer och servrar kan du förhindra att drabbas av ett så kallat utpressningsvirus, ransomware.

Vad är ransomware?

Ransomware är en skadlig programvara som agerar som ett slags utpressningsvirus. Programmet kan kryptera informationen på en dator eller server till dess att exempelvis en lösensumma betalas. Dock är det aldrig en garanti att datorn eller servern fungerar normalt igen trots att betalning är gjord. Programmet kan spridas till andra anslutna datorer och servrar i samma nätverk.

Att skydda sig mot ransomware

För att skydda sig mot ransomware rekommenderar vi alla våra kunder att se över era IT-miljöer och säkerställa att:

  • Mjukvara, antivirusprogram och operativsystem är uppdaterade.
  • Ni har fungerande säkerhetskopierings- och återställningsrutiner. 

Våra rekommendationer ovan är viktigt speciellt för servrar som kör kommunikationsapplikationer, såsom företagsväxlar, hänvisningssystem och röstbrevlådor. På dessa typer av applikationer sker förändringar ofta och därför bör också regelbundna säkerhetskopieringar göras ofta. Kopiorna bör av säkerhetsskäl lagras på annan server och nätverk som är separerat från den aktuella servern.

Så här märker du att du har blivit utsatt för ransomware

Om din dator eller server plötsligt visar en skärm eller en specifik webbsida som förklarar hur du ska göra för att låsa upp filerna igen, ofta genom betalning av den krypterade valutan bitcoin, så har du troligen blivit utsatt för ett utpressningsvirus. Vi rekommenderar dig att genast ta kontakt med er IT-support. 

Det är viktigt att ni inte betalar en lösensumma eftersom det inte kan garantera att datorn börjar fungerar igen.

Exempel på tidigare utpressningsattacker

Under våren 2017 har det skett utpressningsattacker genom bland annat WannaCry och Petya (även kallad GoldenEye, NotPetya, Petwrap och Nyetya) och spreds genom nätverk till Windows-baserade datorer.