Bättre nät

Network Operation Center

24.7.365

Vår NOC (Network Operation Center) ansvarar för övervakning och incidenthantering i vårt stamnät och radionäten. NOC:en sköter vår nätövervakning dygnet runt, 365 dagar om året. NOC löser de allra flesta problem i näten redan innan de hinner drabba våra kunder. Vår NOC har ett nära samarbete med både nätverkstekniker och de som designar våra olika nät (nätplanerare). Kombinationen är en av våra styrkor och ett viktigt samarbete som höjer kvalitén och innovationskraften i våra tjänster. 

möt vår noc.

I en luftig lokal med ljuddämpande mattor sitter rader av koncentrerade människor upplysta av det blå ljuset från dataskärmar. Det är varmt och familjärt, här och där pågår lågmälda samtal och ibland hörs uppmuntrande tillrop.

På Tele2:s högkvarter i Kista utanför Stockholm sitter cirka 25 kvalificerade tekniker på nätövervakningscentralen, NOC, och håller koll på det mobila nätet, det fasta telefoninätet och datanätet. I snart 20 år är det härifrån personalen sett till att reda ut eventuella fnurror på trådarna – dygnet runt, alla dagar på året.

När det kommer felrapporter, så kontaktar NOC-personalen experter i huset eller fälttekniker, som åker ut till basstationer och master och lagar det som är trasigt.

Andreas Söderström är chef för NOC, nätövervakningscentralen, på Tele2 Mobile.

– Vi har ansvar för och delegerar uppgifter ända ut till enskild tekniker. Vi har otroligt hög attention på kundernas alla problem. Vi är väldigt snabba och flexibla, och när vi inte kan lösa något själva här på Nocen har vi våra supportgrupper. De sitter i samma lokaler här i huset, vilket gör att vi har väldigt snabba och korta vägar för att lösa felen.

Aslan Süteman, driftledare, NOC Mobile, hanterar tillsammans med sina kollegor de larm som kommer in på utrustningen, alltså mobilnäten i Sverige – 2G, 3G och 4G.

– De vanligaste felen brukar vara enstaka mobilsajter som går ner. När något sådant händer är det inget som just jag behöver agera på, men om det är något större fel försöker jag hjälpa mina kollegor att ta tag i det och ta reda på vad som hänt och vilka vi behöver informera – om det är våra fälttekniker som behöver ta tag i det eller om det är våra supportgrupper, som är experter inom sina områden.

Cassandra Niinikivi är drifttekniker och övervakar mobilnätet, tar hand om larm som kommer in, från en del basstationer till exempel, och tar även hand om en del kundcase från Tele2:s firstline, som hon hjälper till och löser.

– Alla supportgrupper jobbar tillsammans på ett eller annat sätt. Fördelen här är väl att vi har dem väldigt nära oss. Så att i stället för att skicka iväg ett case och vänta på att det ska bli gjort, så kan vi gå iväg och få hjälp på en gång och kanske förstå lite bättre så att man i nästa fall kan lösa det själv för att man vet vad det handlar om.

Jonas Eriksson, driftledare, NOC Data, tycker att samarbetet fungerar väldigt bra, att det är högt i tak och det är bra stämning varje dag.

– Jag tycker att folk här är väldigt bra på att ta ansvar för sina områden. Att de jobbar mycket självständigt och förstår sin roll väl, vet vad de ska göra och förstår vikten av det.

Andreas Söderström instämmer och sammanfattar uppdraget.

– Vår vision är att hitta och avhjälpa felen, innan kunderna upptäcker dem helt enkelt.