Datacenter

It-drift

Verksamheternas krav på nya funktioner, stöd för nya enheter, tillgänglighet till information och affärssystem ökar konstant. Mängden affärskritisk data tilltar snabbt samtidigt som säkerhet och redundans blir en alltmer växande utmaning. Vi har stor erfarenhet av att leverera och drifta stabil och dynamisk it-infrastruktur – i våra hallar eller i era egna datacenter.

Specialister på affärskritisk drift

Tele2 är specialister på affärskritisk it-drift. Vi har några av Nordens bästa datacenter och toppmoderna serverplattformar. Våra datacenter är utrustade med rigorös tillträdeskontroll, brandskydd, strömförsörjning och kyla enligt N+1-principen. Men framför allt har vi kompetensen, rutinerna och erfarenheterna för att hantera affärskritisk data, och vi driftar idag it-system för flertalet samhällsviktiga funktioner där kontroll är A och O.

Backup, återställning, antivirus, antispam

Vi tar backup på all er data. Dessutom ansvarar vi för att återskapa er data från backup om det blir driftsmässigt nödvändigt, eller om ni önskar det. Både backuphantering och återställning av data ingår i driftspriset. Backupdata placeras i lagringssystem i geografiskt separerat datacenter vilket ger hög datasäkerhet. Naturligtvis ingår antivirus till alla servrar.

Skräddarsydda tjänster för drift i ert egna datacenter

Tele2 kan även ta ansvaret för drift i ert egna datacenter där vi skräddarsyr tjänster och lösningar anpassade efter era förutsättningar och verksamhetskrav. Detta kan handla om allt ifrån backup och restore till övervakning eller antivirus. Vi arbetar efter ITIL-metodiken för serverdrift där alla typer av förändringar eller störningar i systemet dokumenteras och följs upp. Ni väljer själv vilka SLA som ska gälla i leveransen.