Just nu har vi en driftstörning på mobilt bredband och vi jobbar på att lösa det så fort som möjligt. Om du upplever problem, prova att starta om enheten. Tack för ditt tålamod.

IP-tjänster

MPLS VPN - IP Snix

IP SNIX skapar möjligheter för företag som regelbundet behöver kommunicera eller utbyta tjänster med andra företag – säkert, stabilt och bekvämt.

Ett modernt företag jobbar ofta i tätt samarbete med andra bolag. Kraven på säkra kommunikationsmöjligheter för regelbundna tjänsteutväxlingar som till exempel transaktioner, filöverföringar, e-betalning och kreditupplysningar ställer i sin tur höga krav på stabilitet och en garanterat säker hantering av information.

Med IP SNIX ansluter vi varje företag med en egen förbindelse till vårt IP Snix-nät. I det dedikerade nätet delas data och tjänster stabilt och säkert mellan de anslutna företagen. Datakommunikation med ett dedikerat VPN krypterar transaktioner och känslig information mellan parter i Tele2s Snix-nät.

Utmärkande för Tele2’s datanättjänster är att du som kund får en lösning som är färdig att använda direkt vid leverans. Ni slipper lägga tid och kraft på att få tjänsten att fungera. Vi tar ansvar för allt som rör IP SNIX fram till den kundplacerade utrustningens LAN-gränssnitt, oavsett vart i Norden anslutningen är belägen.

 • Nätdesign
 • Beställningar
 • Installationer
 • Konfigurering och driftsättning
 • Felhantering
 • Driftövervakning dygnet runt, året runt

I Sverige är IP-nätet byggt med optiska fiberringar (DPT/SRP). Tekniken erbjuder bland annat hög kapacitet med korta fördröjningar och hög genomströmning. Detta borgar för hög kvalitet och avsaknad av flaskhalsar i stamnätet. IP Snix bygger på senaste IPVPN-standard, MPLS (Multi Protocol Label Switching) och kan även erbjudas med End-to-End kryptering som tillval. Krypteringslösningen innebär att du får extra säkerhet och kan kommunicera med andra parter i Tele2s Snix-nät via krypterade VPN förbindelser (IPSec, 3DES).

GEMENSAMMA TILLÄGGSTJÄNSTER - DATANÄT

 

 • BAS SLA – Service Level Agreement BAS. Till företagets datanätstjänst ingår alltid grundläggande SLA (SLA BAS) med specificerad lägsta nivå för återkoppling, fel samt maximalt antal fel per kvartal. BAS, ingår alltid utan extra kostnad.
 • Utökat SLA-Service Level Agreement. Utökat SLA finns som tilläggstjänst i fyra olika nivåer och ger företaget snabbare åtgärd vid händelse av fel och support under dygnets alla timmar.
 • Trafikstatistik Bas. Trafikstatistik Bas är en enkel variant av trafikstatistik och ger en grundläggande bild av kapacitetsutnyttjandet.
 • Utökad trafikstatistik. Utökad Trafikstatistik ger skräddarsydd statistik via mätpunkter som vi bestämmer tillsammans med er t ex jitter, packetloss mm.
 • Faktura via EDI (Electronic Data Interchange). Specificerad faktura överförd elektroniskt med hjälp av standardiserade meddelanden.
 • Primär DNS. Primär DNS innebär att Tele2 hanterar företagets domän på Tele2s namnservrar och garanterar att domänen driftas på en stabil plattform.
 • Sekundär DNS. Sekundär DNS innebär att företaget har en primär namnserver och Tele2s namnserver hämtar information om domänen från denna.
 • Domännamn. Registrera din .se domän via Tele2.
 • Trafikprioritering (QoS). Trafikprioritering ger företaget möjlighet låta all kommunikation, både tal och data, gå över ett och samma nätverk.
 • Installation utanför kontorstid. Installation och uppgraderingar utförda utanför kontorstid.
 • Produktblad (pdf)

TILLÄGGSTJÄNSTER - IP-BASERADE LÖSNINGAR

 • Redundans. Säkrar tillgängligheten i en datanätsanslutning genom dubblering av CPE-utrustning och länkar mellan företagets installationsadress och Tele2s nät.
 • Mobil IP Backup. Säkrar tillgängligheten genom att en alternativ förbindelse sätts upp mellan den kundplacerade utrustningen och Tele2s 4G-nät.
 • Accesslistor. Skapa dina egna accesslistor och skräddarsy åtkomstregler. Varje accesslista kan tillåta eller neka trafik baserat på en mängd olika kriterier.
 • SNMP Read. SNMP Read möjliggör hämtning av statistik via defininerade IP-adresser. Det är kundstyrt vilka parametrar som hämtas och informationen anpassas efter företagets behov.
 • Dynamisk routing. Hantera multipla nät från olika leverantörer på ett enkelt och smidigt, exempelvis från ett nationellt nät och ett nät för Europa.
 • BGP Multihoming. Tjänsten möjliggör för företag att köpa Internetkapacitet samtidigt från flera olika Internetoperatörer.
 • Extern antenn. Montering av en extern antenn, tjänsten förutsätter att Mobilt IP-VPN eller Mobil IP-Backup är installerade.
 • Ruggad utrustning. Utrustning som tål hårdare förhållanden som damm, fukt eller vibrationer, tjänsten förutsätter att Mobilt IP-VPN eller Mobil IP-Backup är installerade.
 • Telnet Access. Administrera din egna utrustning med behörighetsnivån ”read-only privilege level 2” enligt Ciscos egen standard.
 • Produktblad (pdf)

Fackordlista

IP-tjänst
- ett samlingsnamn för olika anslutningar för datakommunikation via IP. IP står för Internet Protocol och är den tekniska standarden för hur information överförs på Internet.

Direktpeering
- ett enskilt trafikutbyte mellan två operatörer utanför nationella knutpunkter, vilket optimerar trafiken och minskar belastningen på båda näten.

Stamnät
- är en funktionskritisk del av ett datanät, som knyter samman lokala nätverk. Stamnätet är som en motorväg för datatrafik och är det stora datanät som våra kunders internetanslutningar kopplas in i.

End-to-end-kryptering
- på svenska "obruten/ändpunkt till ändpunkt”, syftar på principen att nätet (internet) endast förmedlar information från sändare och mottagare utan att ändra på något. Kommunikationen går från sändare till mottagare i en tvåvägskommunikation. Obruten kryptering innebär i sin tur att nätverket inte bryr sig om att meddelandet är krypterat, det är bara hos mottagaren som det dekrypteras.

VPN (Virtual Private Network)
- är en teknik som skapar s.k. tunnlar mellan två anslutningar, vilket resulterar i en insynsskyddad förbindelse som ger en kontrollerad och säkrad åtkomst av företagets nätverk.

MPLS (Multi-protocol Label Switching)
- är ett protokoll för snabbare dirigering av IP-trafik i delar av nät. Vår tjänst produceras över kraftfulla stamnät via MPLS-teknologi.

Företagsspecifikt APN
- är en mobil variant av VPN som används för att företagets information bara finns tillgänglig för utvalda personer vilket skyddar mot intrång. Företagskänsligt material skickas aldrig över internet, utan stannar kvar inom företagets brandväggar, och man kan bland annat spärra både datavolymer och särskilda websidor.