IP-tjänster

Mobil VPN - mobil effektivitet

Vår tjänst gör det enkelt att jobba integrerat utan att ni behöver ha fasta kopplingar till varje enskilt kontor.

För företag med kontor på flera orter kan det underlätta väsentligt att få möjlighet till att jobba över samma lokala datanätverk. Med Mobilt IP-VPN 4G kan alla medarbetare få tillgång till viktig affärsinformation helt trådlöst, och därmed möjliggörs också en enklare, snabbare kommunikation oavsett vart i landet de befinner sig.

Säker uppkoppling med eget VPN

Att en mobil anslutning har en hög nivå av säkerhet är en viktig aspekt och är någonting som vi kan garantera genom en företagsspecifik APN-konfigurering i den 4G-router som tillhandahålls. Med mobil VPN får ni en anslutning till det befintliga företagsnätet (VPN: et) men med vårt 4G-nät som accessmetod och med obegränsad data.

Med Mobilt IP VPN kopplas ett företagsspecifikt APN mot det fasta IP VPN som tjänsten ska vara en del av. Via 4G-nätet kopplas sedan tjänsten in mot er VPN. Detta sker helt separerat från övriga Internet och avskilt från andra kunder i logiska VRF: er. Tjänsten landar avslutningsvis i en kundplacerad router. Radiotäckningen på installationsplatsen säkerställs tillsammans med Tele2 som en del av köpprocessen. Tjänsten är skalbar, vilket betyder att den enkelt kan byggas ut och anpassas om era kommunikationsbehov förändras. Vårt mobilnäts höga kvalitet och prestanda garanterar er kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.


Vår standardpaketering

 • Kundplacerad utrustning, router med inbyggt 4G-modem.
 • SIM-kort, konfigurerat med ert företagsspecifika APN.
 • Service och underhåll.
 • Support och övervakning dygnet runt.
 • Extern antenn

 

Gemensamma tilläggstjänster - datanät 

 

 • BAS SLA – Service Level Agreement BAS. Till företagets datanätstjänst ingår alltid grundläggande SLA (SLA BAS) med specificerad lägsta nivå för återkoppling, fel samt maximalt antal fel per kvartal. BAS, ingår alltid utan extra kostnad.
 • Utökat SLA-Service Level Agreement. Utökat SLA finns som tilläggstjänst i fyra olika nivåer och ger företaget snabbare åtgärd vid händelse av fel och support under dygnets alla timmar.
 • Trafikstatistik Bas. Trafikstatistik Bas är en enkel variant av trafikstatistik och ger en grundläggande bild av kapacitetsutnyttjandet.
 • Utökad trafikstatistik. Utökad Trafikstatistik ger skräddarsydd statistik via mätpunkter som vi bestämmer tillsammans med er t ex jitter, packetloss mm.
 • Faktura via EDI (Electronic Data Interchange). Specificerad faktura överförd elektroniskt med hjälp av standardiserade meddelanden.
 • Primär DNS. Primär DNS innebär att Tele2 hanterar företagets domän på Tele2s namnservrar och garanterar att domänen driftas på en stabil plattform.
 • Sekundär DNS. Sekundär DNS innebär att företaget har en primär namnserver och Tele2s namnserver hämtar information om domänen från denna.
 • Domännamn. Registrera din .se domän via Tele2.
 • Trafikprioritering (QoS). Trafikprioritering ger företaget möjlighet låta all kommunikation, både tal och data, gå över ett och samma nätverk.
 • Installation utanför kontorstid. Installation och uppgraderingar utförda utanför kontorstid.
 • Produktblad (pdf)

Tilläggstjänster - IP-baserade lösningar 

 • Redundans. Säkrar tillgängligheten i en datanätsanslutning genom dubblering av CPE-utrustning och länkar mellan företagets installationsadress och Tele2s nät.
 • Mobil IP Backup. Säkrar tillgängligheten genom att en alternativ förbindelse sätts upp mellan den kundplacerade utrustningen och Tele2s 4G-nät.
 • Accesslistor. Skapa dina egna accesslistor och skräddarsy åtkomstregler. Varje accesslista kan tillåta eller neka trafik baserat på en mängd olika kriterier.
 • SNMP Read. SNMP Read möjliggör hämtning av statistik via defininerade IP-adresser. Det är kundstyrt vilka parametrar som hämtas och informationen anpassas efter företagets behov.
 • Dynamisk routing. Hantera multipla nät från olika leverantörer på ett enkelt och smidigt, exempelvis från ett nationellt nät och ett nät för Europa.
 • BGP Multihoming. Tjänsten möjliggör för företag att köpa Internetkapacitet samtidigt från flera olika Internetoperatörer.
 • Extern antenn. Montering av en extern antenn, tjänsten förutsätter att Mobilt IP-VPN eller Mobil IP-Backup är installerade.
 • Ruggad utrustning. Utrustning som tål hårdare förhållanden som damm, fukt eller vibrationer, tjänsten förutsätter att Mobilt IP-VPN eller Mobil IP-Backup är installerade.
 • Telnet Access. Administrera din egna utrustning med behörighetsnivån ”read-only privilege level 2” enligt Ciscos egen standard.
 • Produktblad (pdf)

Fackordlista 

IP-tjänst
- ett samlingsnamn för olika anslutningar för datakommunikation via IP. IP står för Internet Protocol och är den tekniska standarden för hur information överförs på Internet.

Direktpeering
- ett enskilt trafikutbyte mellan två operatörer utanför nationella knutpunkter, vilket optimerar trafiken och minskar belastningen på båda näten.

Stamnät
- är en funktionskritisk del av ett datanät, som knyter samman lokala nätverk. Stamnätet är som en motorväg för datatrafik och är det stora datanät som våra kunders internetanslutningar kopplas in i.

End-to-end-kryptering
- på svenska "obruten/ändpunkt till ändpunkt”, syftar på principen att nätet (internet) endast förmedlar information från sändare och mottagare utan att ändra på något. Kommunikationen går från sändare till mottagare i en tvåvägskommunikation. Obruten kryptering innebär i sin tur att nätverket inte bryr sig om att meddelandet är krypterat, det är bara hos mottagaren som det dekrypteras.

VPN (Virtual Private Network)
- är en teknik som skapar s.k. tunnlar mellan två anslutningar, vilket resulterar i en insynsskyddad förbindelse som ger en kontrollerad och säkrad åtkomst av företagets nätverk.

MPLS (Multi-protocol Label Switching)
- är ett protokoll för snabbare dirigering av IP-trafik i delar av nät. Vår tjänst produceras över kraftfulla stamnät via MPLS-teknologi.

Företagsspecifikt APN
- är en mobil variant av VPN som används för att företagets information bara finns tillgänglig för utvalda personer vilket skyddar mot intrång. Företagskänsligt material skickas aldrig över internet, utan stannar kvar inom företagets brandväggar, och man kan bland annat spärra både datavolymer och särskilda websidor.