Tele2 Företag | Kundcase  JustNu

Driftsäkert nät på Bring Citymail

Läs kundcaset här

Snabba fakta

Bransch Logistik 

Utmaning Ständigt uppdaterad databas 

Lösning Dedikerade förbindelser mellan Brings Citymails lokala nätverk och Tele2s stamnät 

Resultat Driftsäkert datanät och högre kvalitet i mobilnätet 

Översikt

Tele2 hjälper Bring Citymail att hålla sin omfattande databas med adresser uppdaterad. En säker förbindelse mellan huvudkontoret och de regionala kontoren garanterar att Bring Citymails brevbärare alltid vet var posten ska levereras . 

När IT är verktyg i postutdelningen

Bring Citymail är en av de största post- och logistikaktörerna i Norden och åtar sig både nationella, nordiska och internationella uppdrag. Tele2 Företag hjälper Bring Citymail att hålla sin omfattande databas med adresser uppdaterad. En säker förbindelse mellan huvudkontoret och de regionala kontoren garanterar att Bring Citymails brevbärare alltid vet var posten ska levereras. 

Utmaningen – rätt post till rätt brevlåda varje dag

En viktigt del i Bring Citymails verksamhet är databasen över alla utdelningsadresser i deras täckningsområde. En korrekt databas är en förutsättning för att kunna leverera med god kvalitet. Därför är databasen ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt i företagets datacentral vid huvudkontoret i Stockholm. Det sker kontinuerligt allt eftersom definitiva eller tillfälliga adressändringar flyter in.

När avsändarna har angett något fel i namnet eller adressen, vilket händer ibland, behöver brevbäraren korrigera adressen med hjälp av den uppdaterade databasen så att posten delas ut på rätt ställe. Det innebär att den senast uppdaterade databasen måste tillhandahållas online från huvudkontoret till Bring Citymails 109 kontor varje dag.

Lösningen – driftsäkrare datanät

Sedan cirka tio år har Bring Citymail ett IP VPNnät från Tele2 Företag. Alla kontor är anslutna till datanätet via dedikerade förbindelser mellan Brings lokala nätverk och Tele2s stamnät. På det sättet erhålls högsta kvalitet, säkerhet och kapacitet. Vald hastighet är mellan 2 och 10 Mbit/s för lokal- och regionkontoren samt 200 Mbit/s för huvudkontoret. Eftersom all kommunikation går till och från eller via huvudkontoret har Bring Citymail valt att ha en extra fiber som redundans. Den ger 50 Mbit/s om den primära anslutningen skulle brytas.

- Jag tycker att Tele2s styrka är nätverksövervakning. De har alltid bra koll. Oftast när vi ringer känner de redan till frågan och har börjat åtgärda det. Fel blir det alltid någon gång, oavsett vilken leverantör man har, men det som skiljer dem åt är hur de agerar när de uppstår. Alla erbjuder likartad funktionalitet, så service och support är det avgörande när jag köper såna här tjänster, säger Kenneth Weinberg, driftchef på Bring Citymail.

Tele2 Företag är helhetsleverantör till Bring Citymail. Förutom datanätet ingår även fast telefoni, mobiltelefoni och mobilt bredband i leveransen. I datanätet ingår en gemensam access mot internet som skyddas med flera brandväggar. Företaget konkurrensutsätter Tele2 varje gång avtalstiden går ut.

Resultatet – unika kundlösningar ger bättre affärer

IT och kommunikation är kärnan i Bring Citymails affär eftersom tekniken används för att skapa en konkurrensfördel. Företaget är specialiserat på att snabbt ta fram nya applikationer för att möta de kundbehov som finns, exempelvis i samband med upphandlingar. En kund kanske vill selektera utskicket på ett unikt sätt för att nå en mycket specifik demografisk grupp i ett visst område med flera viktiga parametrar. Det kan vara avgörande för om Bring Citymail får uppdraget eller inte.

- Datanätets driftsäkerhet är avgörande för att vi ska kunna behålla och öka vår konkurrensfördel och därmed försäljning. Tele2s driftsäkerhet har till och med blivit ännu högre nu när de i allt större grad har ett eget nät, i stället för att hyra in sig i andra nät. Det ger Tele2 ännu bättre kontroll över hela leveransen vilket är positivt för oss, säger Kenneth Weinberg. 

Utbyggnaden är inte färdig än men över 90 procent av Bring Citymails kontor täcks nu av Tele2s eget nät. Bring Citymails huvudkontor är placerat i Västberga i södra Stockholm, mitt emellan två basstationer för mobiltelefoni. Därför satte Tele2 upp en riktad antenn på taket samtidigt som de också monterade interna antenner inne i lokalen.

- Det fungerar väldigt bra. Och allmänt sett märker vi en kvalitetsskillnad i mobilnätet sedan Tele2 bytte leverantör av basstationer. Tele2 har en väldigt bra täckning där vi finns, det gäller både mobiltelefoni och 4G-nätet för mobilt internet, avslutar Kenneth Weinberg.