Datanätstjänster

Network as a service  

Anpassade helhetslösningar inom nätverk och leverans 

Obegränsad uppkoppling  

Tele2 är den enda leverantören i Sverige som har all kompetens samlad under ett tak. Här finns både tjänsterna och kunskapen för att tillgodose alla dina behov. Vi ger dig de bästa produkterna på marknaden, smidig självservice och den support du behöver.

Men det är inom nätverk och säkerhet som Tele2 har den mest unika positionen på marknaden, genom att vara både lokal integratör och internationell operatör.

Helhetslösning som skapar affärsnytta

För att skapa bra användarupplevelser och högre affärsnytta gäller det att ta hänsyn till IT- och UC-applikationernas krav och förväntan på nätverket hela vägen. Vårt koncept Network as a service är anpassat för sådana helhetslösningar. Vi tar fullt ansvar för hela nätverket, med leveransmodeller anpassade efter din verksamhets behov och önskemål.  Du kan i stället fokusera på det viktigaste – er kärnverksamhet och era kunder.

Förenkla din vardag

När du väljer lösningen Network as a service slipper du tänka på teknik och leverans. Din verksamhet får tillgång till kompetens för att omsätta verksamhetens behov till rätt teknisk lösning, som i sin tur omsätts till en tjänsteleverans. När era behov förändras kan ni enkelt anpassa leveransens funktion med t ex nya tjänster, högre tillgänglighet, optimal design och integration. 

Välj nivå efter behov 

Tele2 Network as a Service är en tjänsteleverans anpassad efter era behov över tid. Den kan köpas både som standardiserad paketerad tjänst men också anpassas utefter era specifika behov. 

Om ni hellre vill ta mer eget ansvar för nätverk och leverans finns alternativet att köpa stöd i delar av leveransen genom t ex driftåtagande, serviceavtal, produktförsörjning m m.

Ingår alltid 

I både paketerad och anpassad tjänst ingår:

  • Etablering - slutdesign/verifiering, installation, driftsättning, test/verifiering, dokumentation, överlämning
  • Drift - löpande drift, övervakning,  support, felavhjälpande, rapportering, förvaltning 

Läs mer 

Läs mer om de tjänster som ingår i Network as a service här.