Tele2 Företag lösningar för LAN/WLAN

LAN och WLAN

Funktionell infrastruktur för ditt nätverk 

Våra LAN- och WLAN-tjänster skapar en lokal infrastruktur där klienter kan ansluta trådbundet och trådlöst mot sitt nätverk. Tjänsterna levereras som en funktion vilket innebär att Tele2 tar ansvar för att helheten i tjänsten fungerar enligt avtalad funktion, säkerhet, tillgänglighet och servicenivå.Grundtjänsten etableras i hårdvara hos kunden, som sedan konfigureras för funktion, säkerhet, tillgänglighet och servicenivå. Tjänsten administreras från Tele2 med övervakning, support, kundtjänst, reservdelar och förvaltning.

Våra LAN- och WLAN-tjänster ingår i konceptet Network as a service.
Läs mer om Network as a service här. 

Grundtjänster

Tele2 LAN
Våra LAN-tjänster används för att ansluta klienter via trådbunden kommunikation och bygga strukturer för att distribuera trafik mellan våningsplan och olika byggnader på en plats. Tjänsterna kan enkelt anpassas efter din verksamhets behov utifrån antal användare, behov av bandbredd eller applikationsbehov. De kan även användas i verksamheter med olika krav på servicenivå beroende på t ex gruppering, plats, våning, användare m m.

Tele2 WLAN
Tele2 WLAN är tjänster som används för att ansluta klienter via trådlös kommunikation. Tjänsterna kan enkelt anpassas efter din verksamhets behov utifrån antal användare, behov av bandbredd eller applikationsbehov. De kan även användas i verksamheter med olika krav på servicenivå beroende på t ex gruppering, plats, våning, användare m m.

Tele2 Företag LAN WLAN
Tele2 Företag LAN WLAN

TIlläggstjänster

Utöver grundpaketet finns tjänster som utökar leveransens funktion, prestanda, anslutningar mot andra enheter, servicenivå och säkerhet. Dessa är individuellt valbara per grundtjänst och anpassas till kundens behov. Tilläggstjänsten får samma servicenivå som grundtjänsten.

Varje grundtjänst är en egen fritt fungerande tjänst men är också en del av Tele2s koncept Network as a service.


Behöver du rådgivning?

Vi ser till att du får anpassade kommunikationstjänster och lösningar för just ditt företag. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.