Power 2 Stay Ahead

Idésprutan är inte längre nyckeln till innovation

93 procent av företagsledare tror att innovation kommer att stå för största delen av deras tillväxt. Att innovation är grunden för fortsatt tillväxt hos svenska företag understryks av de flesta. Däremot finns det skäl till oro om du tror att innovation kommer från diffusa brainstormingsessioner på en konferens.

För att nå framgång krävs systematik och struktur. 79 procent av de mest innovativa företagen har en väldefinierad innovationsstrategi mot 47 procent av de minst innovativa. När Tele2 i sin rapport Power 2 Stay Ahead, som lanserades 25 januari 2018, frågar svenska företag är det trots detta bara fyra av tio som uppger att de arbetar strukturerat med innovation.

- Innovationsarbete kräver systematik. Det räcker inte med ett glatt humör under en AW för att komma på nya idéer, utan det krävs också ett visst allvar och fokus, säger Anders Sundin, Technical Director och Innovation Lab Manager på det internationella teknikbolaget Semcon.

Ett sätt att arbeta strukturerat är att dela upp innovationsarbetet i tre tidshorisonter och utifrån det rita upp vägen framåt.

- Man behöver ha en innovationsportfölj som sträcker sig över tre tidshorisonter. Horisont ett täcker det närmaste året. Horisont två några år framåt i tiden och horisont tre sträcker sig så pass långt fram i tiden att vi knappt kan förstå hur världen ser ut då. Det gäller att ha strategiska initiativ inom alla tre horisonter och därigenom säkerställa att det finns en plan för hur värde ska genereras på både kort och lång sikt, säger Agnes Sävenstedt, innovationsexpert på konsultföretaget Innovation 360.

På Tele2 jobbar man utefter två olika arbetssätt för att strukturera innovationsarbetet.

- Vår ambition när vi jobbar med innovation och affärsutveckling är dels att ha en tydlig vision att arbeta mot samt att rätt individer med rätt typ av kompetens får mandat att i små agila team jobba mot den här visionen, säger Oscar Wenell, kommersiellt ansvarig för storföretagsaffären på Tele2 i Sverige.

En annan kritisk framgångsfaktor är att inte driva sitt innovationsarbete ensam. De mest innovativa företagen har tre gånger högre sannolikhet att samarbeta med externa aktörer än de minst innovativa. Tele2:s rapport, Power 2 Stay Ahead, visar dock att svenska företag kan utvecklas mycket på det här området, eftersom bara hälften av de tillfrågade företagen samarbetar med andra kring innovation.

Genom en struktur där små krossfunktionella team själva kan prioritera i vilken ordning de gör vilken utveckling kan innovationsarbetet dra nytta av samarbetet mellan företag och kund på ett effektivt sätt.

- I och med att vi har en tydlig målbild och att teamen själva kan prioritera på egen hand, kan de jobba närmare våra kunder och på sätt fånga upp deras behov. Om kunden sedan har behov som faller inom ramen för vår vision så har vi möjlighet att utveckla något för den här specifika kunden som sedan blir en del i vårt erbjudande. På så sätt kan vi göra en kundunik lösning som också blir generell. Vår struktur gör att vi kan arbeta i symbios med kunden vilket ger ett mer effektivt innovationsarbete, säger Oscar Wenell.

Utöver struktur och samarbete, är rätt digitala verktyg kritiska för ett bra innovationsarbete.

- Hos oss på Tele2 är alla möten virtuella, i den mening att det går att delta oavsett var man befinner sig med hjälp av videolösningar. Fördelen med det är att all kompetens i princip alltid är tillgänglig vilket gör att vi kan säkra både kompetens och maximal hastighet i våra projekt. Vi har länge jobbat internt med videolösningar men på senaste tiden har det också blivit en naturlig del av kommunikationen med våra kunder, leverantörer och partners, berättar Oscar Wenell.

Innovation är en nödvändighet för att överleva på en snabbföränderlig marknad. De företag som lyckas identifiera nya möjligheter och realisera dem kommer i slutändan också att leverera bättre tjänster eller produkter än sina konkurrenter. Läs mer här om hur du kan optimera ditt företag.

Jobba smart och flexibelt

Tele2 erbjuder mobila tjänster passar företag i alla storlekar och branscher. Är ni ett företag som helt och hållet jobbar mobilt eller är har ni högre krav på flexibla IT- och telekomlösningar? Läs mer eller kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda ert företag!

Bli kontaktad av våra rådgivare

Tack! Vi har tagit emot din förfrågan och återkommer till dig så fort vi kan!

Är du redan Tele2-kund och vill komma i kontakt med kundservice? Klicka här

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

Jag vill bli kontaktad för:

{{form.postMessage}}