Power 2 Stay Ahead

Svenska företag rekryterar för snävt – går miste om både begåvning och mångfald

Enligt färska siffror från Tillväxtverket ser nästan vart tredje svenskt företag bristande tillgång till arbetskraft som ett tillväxthinder. Trots detta visar Tele2:s senaste rapport, i vilken 500 vd:ar från svenska företag intervjuats, att färre än var femte företag låter formella meriter väga tyngre än magkänslan vid rekrytering – vilket leder till en snävare grupp att anställa ifrån.

Forskning visar gång på gång att beslut som fattas baserat på intuition snarare än data i hög grad påverkas av förutfattade meningar. Människor tenderar att gynna personer som påminner om dem själva, samt tenderar att missgynna kvinnor eller personer med utländska namn, vilket i sin tur ger både en snäv och en snedfördelad rekrytering.

Angelica Ek är Talent Acquisition Manager på Tele2 Sverige. Med en organisation på 2 600 medarbetare är mångfald både en nödvändighet för och en nyckel till företagets framgång.

- Vi tror verkligen att mångfald är det som driver ett bolag framåt, både vad gäller kreativitet men också för att kunna vara i framkant när det kommer till innovation och affärsutveckling, och det gäller på alla enheter, säger Angelica Ek.

Att svenska företag kan göra mer för att bredda sin rekryteringsbas och på så sätt öka möjligheten att locka till sig de mest kompetenta syns tydligt i Tele2:s nyligen framtagna rapport, Power 2 Stay Ahead, där knappt ett av tre företag uppger att de har en jämn könsfördelning bland anställda, och att enbart fyra av tio har en blandning av olika etniska och kulturella bakgrunder på arbetsplatsen.

På Tele2 jobbar man aktivt och målmedvetet för att hela tiden sträva efter jämställdhet, det gäller både i den rekrytering som företaget själva står för men även då de anlitar extern hjälp.

- Om vi jobbar med ett externt rekryteringsbolag så har de en förväntan på sig att ta fram en bred variation av kandidater. Ibland gör vi punktinsatser, just nu har vi till exempel ett samarbete med Women Ahead där vi genom dem enbart träffar kvinnliga kandidater för vissa roller, säger Angelica Ek.

Enligt en internationell analys gjord av McKinsey & Company finns det en tydlig korrelation mellan mångfald och affärsresultat. Ett mångfaldsperspektiv gynnar således både företagens tillväxtmöjlighet och innovationskraft.

För att ligga i framkant när det gäller att rekrytera och utveckla medarbetare är ett digitalt arbetssätt en nyckelfaktor. För att hitta de mest kompetenta krävs det både en bredd och en kontinuitet i rekryteringen – något som digitala verktyg möjliggör.

- Man kan på ett enklare sätt rikta och sprida sina annonser till flera olika målgrupper parallellt, samt att man kan kommunicera med individen på ett tidigt stadium och på så sätt förmedla företagets kultur och värderingar vilket är en viktig del av employer branding. Dessutom kan man internt ha standardiserade processer vilket gör att man lätt kan involvera en större grupp i själva rekryteringsbeslutet och på så sätt få med fler perspektiv, säger Per Joehns, Senior HRM-konsult på Knowit och mångårig erfarenhet av att hjälpa företag att utveckla och optimera sina HR-verksamheter.

På Tele2 används sedan en tid tillbaka ett molnbaserat rekryteringssystem, men med målet att öka mångfalden såväl som den externa och interna kontinuiteten i HR-arbetet, utvecklas nu ett globalt synkat och komplett HR-system. Angelica Ek berättar;

- Genom det nya systemet kommer alla medarbetare, oavsett kontor, ha tillgång till alla HR-tjänster i ett och samma system. Det blir också lättare att både söka och rekommendera personer till tjänster samt att dela kandidater över landsgränser, och för interna kandidater blir det lättare att se alla våra tjänster globalt.

När det kommer till frågan om hur svenska företag både kan rekrytera bredare och minska tillväxthindret, kan det finnas anledning att kika på de som ligger längst fram.

- Förut handlade det om att skicka in skriftliga ansökningar, men med digitala verktyg har man möjlighet att prova alternativa sätt att rekrytera och att leta efter kompetens där man kanske inte trodde att den fanns. Ofta associerar man digitala verktyg med rekrytering av väldigt kvalificerad kompetens, men de senaste åren har vi bland vissa företag sett att de även kan nyttjas mycket effektivt i tjänster som inte kräver samma mängd kvalifikationer. Då kan man nå målgrupper som kanske inte kommer att sätta sig ner och skriva ett personligt brev, detta är extra gynnsamt för många etablerade svenska företag som också har verksamheter som kräver den här typen av kompetens, säger Per Joehns.

Vill du läsa mer om hur ert företag blir ett framgångsrikt företag? Läs mer i vår senaste rapport

Jobba smart och flexibelt

Tele2 erbjuder mobila tjänster passar företag i alla storlekar och branscher. Är ni ett företag som helt och hållet jobbar mobilt eller är har ni högre krav på flexibla IT- och telekomlösningar? Läs mer eller kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda ert företag!

Bli kontaktad av våra rådgivare

Tack! Vi har tagit emot din förfrågan och återkommer till dig så fort vi kan!

Är du redan Tele2-kund och vill komma i kontakt med kundservice? Klicka här

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

Jag vill bli kontaktad för:

{{form.postMessage}}