Lösningar

Konsulttjänster 

Vägledning genom konsulttjänster från Tele2

Tanken bakom våra konsulttjänster inom IT är att genom vägledning maximera era resurser och göra er mer kostnadseffektiva. Våra tjänster inom strategi och projektledning handlar till exempel om att ge er exakt det stöd ni behöver när det gäller strategiarbete, projekt och upphandling. Vi kan också hjälpa er att flytta all data till en centraliserad och virtualiserad miljö, vilket maximerar resursutnyttjande, säkerhet och åtkomst samt förenklar implementation och applikationsdrift.

 • Datacenter

   

  • Centraliserat datacenter effektiviserar.
  • Framtidssäkert.
  • Tele2 är både operatör och integratör.
  • Du väljer själv om du vill ha molnbaserad, hostad eller outsourcad tjänst. 
 • Managerade molntjänster

   

  • Vi implementerar, optimerar och driftsäkrar er molnleverans
  • Tele2 upprätthåller affärskontinuitet

   

   

 • Strategi och projektledning

   

  • Våra lösningar tillgodoser användarnas behov och passar verksamhetens långsiktiga planer. 
  • Ni undviker onödiga eller dyra IT-investeringar. 
  • Står ni utan IT-chef kan vi gå in och stödja er i den rollen. 
  • Våra IT-strategier anpassas efter er verksamhets affärsmål och behov. 
 • Säkerhet

   

  • Mer än 20 års erfarenhet av produkt-, konsult-, och projektleveranser kring it-, nätverksinfrastruktur och säkerhet till företag och organisationer
  • Vi har konsulter för både kompetensbehov eller resursstöd. 
  • Våra konsulttjänster innefattar bland annat förstudier och analys, policy, design samt leverans och projekt. 
  • Färdigpaketerade konsulttjänster.