Konsulttjänster

Datacenter

Allt fler flyttar data och applikationer från utspridda datahallar och enskilda servrar, till en centraliserad och virtualiserad miljö. Det pratas om konsolidering, transformering, effektivisering och sänkta driftkostnader. Vi hjälper er att optimera server- och kommunikationsmiljön för att maximera resursutnyttjande, säkerhet och åtkomst.

Framtidens datacenter

Datacenter är en viktig del i vårt nätverkserbjudande. Många verksamheter kommer att centralisera sin drift för att nå effektivitetsvinster. En stor del kommer också att lägga ut applikationer på extern drift eller hyra molntjänster. Nätverket måste därför klara dessa förändringar och stötta förändrade behov över tid. Inte minst för att hantera prestanda och säkerhet.

Operetör och integratör

Tele2 är både operatör och integratör och kan därför anpassa erbjudandet för att möta era behov av kompletta kommunikationslösningar. I arbetet med att konsolidera datahallar till en centraliserad miljö kan ni välja hur lösningen ska realiseras – i data center, som molntjänst, hostad eller outsourcad tjänst. Vårt erbjudande omfattar allt från konsultativt stöd och implementation av lösning till drift av kommunikationslösningen.