Managerade molntjänster

Managerad Microsoft Azure

Microsoft Azure är molnplattformen som ger tillgång till ett obegränsat antal servrar med lagringsutrymme världen över, en uppsjö startklara tjänster ett klick bort, och där ni endast betalar för de resurser ni utnyttjar i stunden.

Extra kapacitet när ni behöver det

Microsoft Azure kan sömlöst integreras med befintlig infrastruktur och är klar att användas som en förlängning av ert befintliga datacenter. Detta ger er möjligheten att vid exempelvis hög belastning enkelt tilldela extra resurser eller automatisera resurshanteringen så att ni alltid har kapacitet, utan att investera i hårdvara eller bygga egna komplexa it-miljöer. Att lägga infrastrukturen i Azure medför att tid och ekonomi frigörs för verksamheten samtidigt som er it-miljö blir framtidssäkrad. 

Innovativt stöd

I Azure har ni stöd för alla operativsystem och utvecklingsspråk som kan tänkas användas i verksamheten. Den innehåller en ständigt växande portfölj av integrerade tjänster för applikationer, lagring och identitetshantering, och är den bredaste och mest innovativa molnplattformen för utveckling och drift av såväl applikationer som infrastruktur. 

Det här är Microsoft Azure

Säkra

Azure är en säker och tillförlitlig tjänst som erbjuder hög tillgänglighet med lagring i 16 regioner världen över. Med funktioner som Geo-Replication kan ni replikera data mellan regionerna för att öka redundansen.

Integrera

Använd till exempel System Center Virtual Machine Manager och Windows Azure Pack för att knyta samman er lokala miljö med Azure. Detta gör att ni snabbt och enkelt kan skapa eller flytta virtuella maskiner och annan last mellan lokal infrastruktur och Azure.

Testa

Azure är perfekt för att snabbt och enkelt skapa testmiljöer för utvärdering av nya system eller produkter. Öka säkerheten på befintlig infrastruktur genom att placera DMZ i Azure och på så sätt ta bort behovet av lokalt DMZ.

Replikera

Microsoft Azure Site Recovery ger dig möjlighet ha en homogen replika av hela er it-miljö i molnet som standby. Detta är en Disaster Recovery-funktionalitet som idag är avancerad, kostsam och kräver att ni har ett till datacenter eller partner som agerar redundant site.

Synkronisera

Synkronisera lokalt ert AD med Microsoft Azure AD för smidig användarautentisering till molnresurserna. Windows Azure Multi-Factor Authentication kan aktiveras för ökad säkerhet med till exempel SMS-autentisering för användare.