Abonnemang

Välkommen till Tele2.0

Frågor och svar

Jag har ett gammalt abonnemang, kan jag köpa en ny hårdvara på delbetalning?
Nej, det går inte. För att du ska kunna delbetala ny hårdvara behöver du ha ett av våra nya abonnemang.

Om jag byter till ett av de nya abonnemangen, kan jag byta tillbaka till mitt gamla?
Nej, det går inte.

Jag har bindningstid på mitt gamla abonnemang, kan jag byta till ett nytt?
Absolut. Då flyttar vi med den kvarvarande bindningstiden från det gamla abonnemanget till ditt nya. Om du idag betalar ett pris för ditt abonnemang som inkluderar hårdvara så kommer priset för hårdvaran separeras ut enligt schablon. Sen flyttas det över till det nya abonnemanget som en delbetalning under kvarvarande bindningstid.

Hur fungerar volymrabatten?
Alla dina abonnemang som ligger under samma samlingsfaktura och överstiger 1499 kr (exklusive hårdvara) får rabatt. Volymrabatten gäller för Fasttelefoni via Mobilnätet (FVM), Mobilt Bredband och våra mobiltelefoni-abonnemang och innebär rabatt på allt förutom hårdvarukostnader. Rabatten är automatiserad och triggas av fakturans belopp. Rabatten kan inte kombineras med andra rabattformer.

Vad får jag rabatt på?
Alla avgifter förutom hårdvarukostnader rabatteras;

 • SMS/MMS
 • Betalsamtal
 • Roamingavgifter
 • Månadsavgift
 • Nationella och internationella trafikavgifter
 • Tilläggstjänster - så som Tele2 växel

Vad händer om jag redan har någon form av rabatt. Kan jag få ytterligare rabatt med Volymrabatt?
Nej, volymrabatt kan inte kombineras med andra rabatter. Beroende på vilken rabattform du i dagsläget har gäller följande:

 • Inaktivt paraplyavtal: Du erhåller volymrabatt istället. Eventuella nedsatta priser justeras till ordinarie pris och rabatteras enligt volymrabatt.
 • Aktivt paraplyavtal: Du fortsätter med paraplyavtalspriser, och får inte volymrabatt.
 • Inaktivt ramavtal: Du erhåller volymrabatt istället. Eventuella nedsatta priser justeras till ordinarie pris och rabatteras enligt volymrabatt.
 • Aktivt Ramavtal: Du fortsätter med ditt ramavtal och får inte volymrabatt.
 • Förmånsavtal och liknande säljstoppade rabatter: Du erhåller volymrabatt istället. Eventuella nedsatta priser justeras till ordinarie pris och rabatteras enligt volymrabatt.

Inkluderas gamla abonnemang där hårdvara ingår i priset i Volymrabatten?
Ja, då rabatteras hela beloppet som en vanlig månadsavgift.

Kan jag som befintlig kund köpa ett av de nya datapaketen?
För att kunna köpa ett av våra nya datapaket måste du ha ett av våra nya abonnemang. Du kan alltid, förutom vid abonnemanget Unlimited, lägga till extra surf när din ordinarie data tar slut för månaden. Med Unlimited surfar du obegränsat i Sverige och skulle din data inom EU/EES ta slut surfar du istället vidare till ett rörligt pris.

Vad innebär Inga dolda avgifter?
Inga dolda avgifter innebär att Tele2 tar bort sådana avgifter som vi tror att kunderna inte upplever tillför något värde.

Vad händer med oss som har ett befintligt avtal där engångsavgifter ingår i avtalet?
Avgifterna tas bort även för er. Avtalen kommer dock inte att justeras eller skrivas om. Inga avgifter tas bort retroaktivt.

Kommer fakturaavgiften att tas bort?
Fakturaavgiften kvarstår för pappersfaktura. Du kan enkelt anmäla er för PDF-faktura eller Autogiro, då tas ingen fakturaavgift ut.

Vad innebär efterskottsfakturering?
Det innebär att vi fakturerar alla fasta månadsavgifter på abonnemang och tilläggstjänster i efterskott. Fasta och rörliga avgifter på en faktura kommer därmed avse samma tidsperiod. Vi gör detta för att fakturan ska bli enklare och tydligare för dig som kund, både i löpande fakturering och när du gör förändringar på ditt abonnemang.

Kommer alla kunder läggas om till efterskottsfakturering?
Enbart nya abonnemang kommer att efterskottsfaktureras.

Hur ser det ut om jag har både nya och gamla abonnemang på min faktura?
Du kommer då ha en blandning av förskotts- och efterskottsfakturering på din faktura. Vill du att alla abonnemang ska faktureras i efterskott så behöver du byta till de nya prisplanerna.

Vad händer om jag som befintlig kund byter till ett abonnemang med efterskottsfakturering?
För det nya abonnemanget kommer du att få efterskottsfakturering. På nästkommande faktura kommer:

 • Redan betald månadsavgift (betald i förskott) dras av
 • Ny månadsavgift (betalas i efterskott) läggas till

Totalt sett kan detta ge en negativ faktura för dig, alltså att det står ett minusbelopp på fakturan. Det är ingen kredit, men får du en negativ faktura så får du också ett brev som ger dig möjlighet att antingen justera beloppet på nästkommande faktura eller få en utbetalning på beloppet.