Mobility

Auto enrollment

Kom snabbt och enkelt igång med ny mobil eller surfplatta. 

Var trygg i att enheten nyttjas av rätt användare och med rätt appar.

Företaget hanterar hela livscykeln utan fysisk kontakt med enheten.

Sömlösa, storskaliga driftsättningar

Med Auto enrollment behöver inte företagsägda mobiltelefoner eller surfplattor konfigureras manuellt av IT-avdelningen eller av slutanvändare. Användaren kan komma igång direkt när enheten har packats upp ur kartongen.

Med programmen för Auto enrollment går storskaliga driftsättningar av Apple iPad, iPhone, Android och Samsung smidigt och sömlöst. Automatisera UEM-registreringen för alla enheter, så att de vid aktivering konfigureras trådlöst med rätt kontoinställningar, appar samt åtkomst till företagstjänster. IT-avdelningen behöver inte ha fysisk tillgång till enheterna eller upprätta en speciell miljö för att genomföra inställningarna.

Nya enheter konfigureras av IT-avdelningen genom en UEM-lösning via OTA (over-the-air) och användaren vägleds genom aktiveringen av den inbyggda inställningsassistenten. För att göra uppstarten ännu enklare så kan IT-avdelningen välja att hoppa över vissa moment i assistenten, till exempel Apple-ID, Google konto, lösenkod eller användarvillkor.

  • All hantering sker OTA (over-the-air)

    Funktionaliteten gör det enklare för användarna att själva komma igång med sina mobila enheter. De konfigureras av IT-avdelningen genom en UEM-lösning OTA och användarna vägleds genom aktiveringen av den inbyggda inställningsassistenten. För att göra uppstarten ännu enklare så kan IT-avdelningen välja att vissa moment ska hoppas över, till exempel Apple-ID, Google konto, lösenkod eller användarvillkor.

  • Enheten blir företagsägd med utökade UEM-möjligheter

    Genom att ansluta mobiltelefon eller surfplatta till UEM med funktionalitet för Auto enrollment så sätts automatiskt en företagsflagga på enheten. Det innebär att om t ex en mobil skulle bli stulen blir den obrukbar utanför företaget – även efter en fabriksåterställning. Via UEM-systemet kan företaget välja att avaktivera Hitta min iPhone, ställa in Factory Reset Protection och mycket mer. Företaget kan också installera appar på enheten utan att användaren behöver göra något. 

UEM – Unified Endpoint Management + Auto enrollment

När du beställer mobiler eller surfplattor med vår UEM-lösning kan de även levereras med Auto enrollment-funktionalitet för snabb uppstart. 

Apple Device Enrollment

Med Apple Device Manager behöver inte företagsägda mobiltelefoner eller surfplattor konfigureras manuellt av IT-avdelningen eller av slutanvändare. Användaren kan komma igång direkt när enheten har packats upp ur kartongen. 

Läs mer om Apple Device Enrollment. 

Apple Business Manager Tele2 Företag