Mobility

Klienthantering

Med klienthantering kan alla digitala enheter som används i företagets syfte, oavsett om de ägs av företaget eller är användarnas privata enheter, hanteras på precis samma sätt.

Automatisera manuella rutiner

Många företag jobbar idag med någon form av klienthantering eller MDM (mobile device management). Vissa av dessa lösningar innehåller många manuella steg och rutiner vilket gör dem ineffektiva och/eller erbjuder inte den kvalitet som användaren efterfrågar. Genom att ersätt de manuella steg som finns bland företag utan klienthantering, så kan du snabba upp processer för bland annat nyinstallation av dator eller beställning av applikationer. Desto större företag, desto större tidsvinster och besparingar kan du göra med klienthantering.

It-besparing och helhetsansvar

Oavsett om det handlar om att uppgradera till nästa version av Windows eller exempelvis tillåta användarnas enheter i nätverket, ökar kraven i de flesta organisationer på en fungerande klienthantering. En effektiv klienthantering, utförd på ett för verksamheten riktigt sätt, är ofta en av de största it-relaterade besparingar en organisation kan genomföra. 

Med våra hanteringstjänster får du koll på företagets alla olika enheter, oavsett märke, som finns inom företaget. Till exempel datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Vi ser till hela enhetens livscykel – från inköp med tillhörande installation, konfigurering, uppdatering, drift och support till slutlig återvinning. 

Vill ni istället sköta egen klienthantering så kan vi hjälpa till att sätta upp infrastruktur och att ni har rätt verktyg på plats. Vi erbjuder även klienthantering i en livscykelprocess där Tele2 tar ett helhetsåtagande. 

 

Bli kontaktad av våra kunniga rådgivare.
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast.

Jag är intresserad av:

Jag vill ha: