Mobilitet som tjänst Tele2 Företag

Mobilitet som tjänst

Hyr hårdvaran från oss

Med Mobilitet som Tjänst behöver du inte köpa företagets telefoner på vanligt sätt, utan i stället hyr du hårdvaran som en tjänst från oss. Du får dessutom utökad garanti på telefonerna vilket innebär att vi även ersätter t ex olyckshändelser.

Mobilitet som tjänst ger dig full kontroll på alla telefoner som finns i företaget. Det är enkelt att komma igång och ingen investeringskostnad krävs.

Mobilitet som tjänst Tele2 Företag

Fördelar med Mobilitet som tjänst 

Stafettservice

Du behöver inte vara utan telefon under servicetiden - anmäl bara till oss så skickar vi en utbytesenhet.

Ingen investeringskostnad

I stället för att belasta företaget med en investeringskostnad för nya mobila enheter betalar ni löpande för telefonerna när ni köper mobilitet som tjänst av oss. Enkelt och kostnadseffektivt. 

Säkerhet

Under avtalstiden omfattas era mobiler av en genomgripande, utökad garanti som även täcker vissa typer av olyckshändelser, vilket minimerar risken för oföutsedda utgifter.

Återvinning

Vid återlämnandet av mobiler vid avtalstidens slut ser vi till att på ett säkert och certifierat sätt radera all känslig information på mobilerna. Vi ser dessutom till att terminalerna återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Device management

Vi hjälper till att hålla reda på vilka mobiler ni har samt vem som använder dem, så att ni hela tiden har full kontroll.

Förkonfiguration

Möjlighet att få telefonerna förinställda enligt era önskemål, så att exempelvis viktiga appar finns installerade redan vid leveransen.

Tillbehör

Även tillbehör såsom headset och billaddare kan inkluderas i tjänsten.