Säkerhetslösningar Tele2 Företag

Säkerhetslösningar

Rörligheten förändrar vårt sätt att göra affärer

Utvecklingen mot mobila arbetssätt och processer har varit oerhört intensiv de senaste åren vilket naturligtvis påverkat, för att inte säga förändrat, sättet vi ser på telefoni idag. Mobilitet är mer än bara mobiltelefoner, laptops och surfplattor. 

Mobila arbetssätt handlar om accesser till applikationer och samverkan med den fasta miljön på kontoret. Det handlar om att tillgängliggöra applikationer, information och dokument till enheter utanför kontorets nätverk och brandväggar. Det handlar om att hitta säkra sätt att tillåta nya accesspunkter till det interna nätverket utan att utsätta det för risker för angrepp som tex Ddos, virus, trojaner m m.

Säkerhetslösningar Tele2 Företag
APN Tele2 Företag

Företagsspecifikt APN

Företagsspecifikt APN (Access Point Name) är en mobil lösning där företaget tilldelas ett unikt APN-namn som konfigureras i Tele2s mobilnät och i de anställdas mobila enheter eller modem. Detta APN pekar direkt på företagets fasta förbindelse. När abonnenten verifieras i nätet tilldelas rättighet att använda den unika APN-förbindelsen och en anslutning till företagets nätverk upprättas.

Säkerhetspaket

Vårt säkerhetspaket är speciellt utvecklat för Androidmobiler och inkluderar virusskydd mot skadliga applikationer, stöldskydd som förhindrar att bilder och annan känslig information hamnar i fel händer och backup av kontakter. Tjänsten fungerar som en tilläggstjänst och kan kopplas på aktuella mobilabonnemang.

Säkerhetslösningar Tele2 Företag