Tele2 Messaging Services

2-vägs-SMS

Nu kan du på ett enkelt och kraftfull sätt kommunicera med alla dina kunder, prenumeranter och målgrupper. Tjänsten möjliggör tvåvägskommunikation via SMS, där du på ett enkelt sätt får alla svar direkt in i webb-portalen. Användarscenarierna är många och du kan själv administrera alla dina nummer och kampanjer.

Telefon- och kortnummer

Med 2-vägs-SMS kan du enkelt skapa undersökningar, nyhetsutskick, lojalitetsprogram och kampanjer. Tjänsten möjliggör tvåvägskommunikation med dina kunder och prenumeranter, och du får på ett enkelt sätt alla svar direkt in i webbportalen. Där kan du även administrera och övervaka dina kampanjer, samtidigt som du har full koll på kostnaderna.

För att köpa eller avsluta nummer kontaktar du vår kundtjänst. Välj om du vill använda ett mobiltelefonnummer eller ett femsiffrigt kortnummer.

Med hjälp av nyckelord kan du koppla flera olika kampanjer till ett och samma nummer, till exempel: Skicka KAMPANJ1 till 71XXX. Självklart kan du kombinera 2-vägs-SMS med din ordinarie marknadsföring, som mejl, Facebook och banners, för att öka effekten av din kampanj.

Du kan även välja att använda vår OMNI-tjänst. Med den kan du via vår plattform nå ut i flera olika kanaler, antingen samtidigt eller enligt ett förutbestämt schema. På det sättet minskar risken du för att mottagaren ska missa ditt budskap.

Exempel på kampanjer

  • Automatiserade kuponger – Skicka ut rabattkuponger och erbjudanden till hela ditt kundregister.
  • Supportärenden över SMS – Genom att koppla ihop vår tjänst med Zendesks internetbaserade kundtjänst- och ärendehanteringsprogram kan du sköta dina kunders supportärenden över SMS.
  • Konversationer – Med ett dedikerat telefon- eller kortnummer kan du skicka SMS till flera mottagare och ta emot deras svar, utan att de behöver använda nyckelord.
  • Filtrerade meddelanden – Perfekt för undersökningar och omröstningar som publiceras i realtid, till exempel på TV. De svar som kommer in kan enkelt filtreras och visas som statistik.
  • Automatiserade grupp-notifikationer – Perfekt för att administrera möten. Du kan till exempel använda nyckelordet STUDENTER för att skicka en notis till alla i gruppen STUDENTER i din adressbok.

Exempel på tvåvägskommunikation

Se exempel nedan hur det fungerar om du använder ett telefonnummer eller kortnummer i din tvåvägskommunikation med kund.