Tele2 Messaging Services

Tele2 Messaging Services

Applikation till person SMS är den kostnadseffektiva, säkra, pålitliga och direkta kanalen för företag att kommunicera med sina kunder. Använd SMS för marknadsföring, auktorisering, autentisering, produktinformation, ordernotifiering, påminnelser, lojalitetsprogram med mera.

Anpassade budskap

Kombinera SMS med kundkommunikationen i andra kanaler för bästa genomslagskraft. Anpassa innehåll och utskick efter kundgrupper och insamlad data. Schemalägg utskicken för att vara med på hela kundresan och komma med budskap som känns relevanta för den enskilda kunden.

Global täckning

Skicka meddelanden inom Sverige och över hela världen, till vem som helst när som helst. Vår plattform har hög kapacitet och lämpar sig för både enstaka SMS och massutskick.

Användarvänligt

Anslut till vår plattform på det sätt som passar bäst. Vi erbjuder en enkel integrering genom:

  • Ett antal REST API:er – med tillgång till 60 olika användarguider och över 600 exempel på programmeringskod.
  • Webbportalen – en samlingsplats med alla verktyg för att sköta din kommunikation samt för lättöverskådlig uppföljning och analys. Allt du behöver göra för att komma igång är att logga in!

Säkerhet och support

Vi arbetar ständigt med att utveckla, underhålla och förfina funktioner, säkerhet och användarvänlighet. Vi erbjuder support dygnet runt 365 dagar om året. Kontakta supporten för personlig service via telefon eller mejl. All data lagras redundant.

Nyckelfunktioner

  • SMPP, HTTP API och REST API
  • Skicka SMS med högsta genomslagskraft och få detaljerade leverans- och analysrapporter
  • 2-vägs SMS via telefon- och kortnummer
  • Nummeruppslag validerar era nummer och säkerställer att kontaktlistorna är aktiva och korrekta
  • Rapportering med loggar, statistik och grafer i realtid
  • Stöd för långa SMS, transaktionsuppföljning och språkidentifiering