Tele2 5G

5G-nätet ger oss möjlighet att skapa ett bättre samhälle

Få tillgång till ett snabbare, mer stabilt och flexibelt nätverk

5G är en förutsättning och vidareutveckling av dagens 4G-nät, och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla framtidens samhälle. Tele2 har ambitionen att börja göra 5G tillgängligt för våra kunder redan under 2020. Här kan du läsa mer om vad 5G kommer att innebära för dig som företagare och för samhället i stort. 

Tele2 Företag 5G intro
5G Tele2 nätverk bild

Med 5G blir Sveriges bästa nät ännu bättre

Idag har Tele2 Sveriges bästa* 4G-nät, ett nät som vi var först i landet med att lansera nationellt. När 4G var nytt visste vi inte hur mycket det skulle påverka världens företag och samhällets utveckling. Men vi står inför samma förändring när vi nu snart rullar ut 5G. Genom utbyggnaden av 5G-nätet kommer även vårt testvinnande 4G-nät bli bättre, den digitala kraften större och möjligheterna oändligt många fler.

Exakt vilka dörrar 5G öppnar är ännu oklart. Det är upp till oss, till dig och världens alla företag att avgöra vad som blir nästa stora uppfinning, nästa smarta tjänst och nästa revolutionerande lösning. Allt kan hända. Välkommen till en obegränsad framtid.

*Enligt P3 Mobile Benchmark.

Frågor och svar om 5G

Vad betyder 5G för samhället?

5G är en mer pålitlig teknikstandard än 2G, 3G och 4G, och ger oss också möjlighet att prioritera specifika samhällsfunktioner som är viktiga för vår infrastruktur. 5G kommer dessutom med en rad nya säkerhetsteknologier som möjliggör bättre och snabbare autentisering och kryptering av uppkopplade enheter, vilket gör användandet säkrare.

Kommer 5G att ersätta wifi?

5G kommer inom några år att fungera som ett bra alternativ till wifi. 5G-frekvenserna möjliggör för en snabb och mer pålitlig uppkoppling, där du kan koppla upp fler enheter samtidigt men ändå behålla snabba svarstider. Men 5G och wifi kommer också att komplettera varandra och göra det enklare att hitta flexibla lösningar som passar för fler användare. 

När lanseras 5G-nätet i Sverige?

Vår ambition är att ge de första kunderna tillgång till 5G under 2020, men det kommer ta några år innan det är utbyggt i hela Sverige och kan nå alla med de högsta hastigheterna. Det handlar framför allt om att byta ut befintlig utrustning, snarare än att bygga ut nya basstationer. 

Kommer jag behöva köpa ny mobil eller router?

Ja, du kommer behöva en mobil eller router som har stöd för 5G. I takt med att 5G-nätet börjar byggas ut kommer allt fler 5G-kompatibla mobiler och routrar att släppas. 

Vad händer med 4G-nätet?

Förberedelser av vårt befintliga 4G-nät pågår för fullt för att övergången till 5G ska gå så smidigt som möjligt. Som en del av det arbetet moderniserar vi vårt redan prisvinnande och rikstäckande 4G-nät vilket kommer innebära en kapacitetsökning på mellan 50-200 %. Vi kommer med andra ord öka kapaciteten för 4G rejält, parallellt med utbyggnaden av 5G. Det kommer alltså fortfarande vara möjligt att använda en mobil med enbart 4G-stöd i många år framöver och ändå få ta del av den ökade kapaciteten. 

Hur påverkar 5G miljön?

Jämfört med 4G är 5G betydligt mer energibesparande per överförd datamängd. Tele2 är idag Sveriges mest energieffektiva operatör. Vår ambition är att bygga ett 5G-nät som optimeras för mindre energianvändning och en ännu grönare värld. 


Behöver du rådgivning?

Vi ser till att du får anpassade kommunikationstjänster och lösningar för just ditt företag. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vänligen fyll i din mejladress för att ladda ner broschyren och läsa mer om hur 5G kommer att påverka samhället. 

Vänligen fyll i ditt namn.
Vänligen fyll i ditt företag.
Vänligen fyll i din mejladress.

Genom att lämna dessa uppgifter är jag medveten om att Tele2 kommer att spara dessa uppgifter för att kunna kommunicera med mig under 24 månader framåt. Dessa uppgifter kommer därefter att raderas.

Mer om Tele2s behandling av personuppgifter och dina rättigheter finns i vår integritetspolicy. 

Vänligen godkänn villkoren.