Täckning & nät

Framtidens mobilnät - 5G

5G ger användaren:

 • snabbare snitthastigheter
 • snabbare topphastigheter 
 • snabbare svarstider 
 • mer robust och pålitligt
 • blir säkrare

Nästa generations mobilnätverk

5G-nätet är en förutsättning och möjliggörare för det allt mer uppkopplade samhället. Kraven på 5G-nätet är därför högt ställda och den nya generationens nät kommer att erbjuda högre hastigheter, kortare svarstid, större pålitlighet samt möjlighet att hantera fler och tätare uppkopplingar.

Den generella dataanvändningen i Sverige ökar med omkring 30 % varje år. 5G är den tekniskt mest effektiva lösningen för att möta framtidens behov av mobil uppkoppling.

5G skapar möjligheter för företag

Att kunna koppla upp fler smarta produkter som kan fatta beslut i realtid, möjliggöra tekniker som AR (Augmented Reality) och VR (Virtual Reality) med stabila uppkopplingar även i höga hastigheter kommer kunna göras på ett sätt som inte är möjligt idag. Prioritering av kristiska tjänster, hantering av stora datavolymer med snabbare filövering och bättre och snabbare verktyg för autentisering och kryptering av trafiken är bara några av fördelarna som företag kommer att kunna utnyttja för att expandera med 5G.

Tele2 har som ambition att ge de första kunderna tillgång till 5G redan 2020.

Snabbare

 • Dubbelt så snabb uppkoppling
 • Upp till 10x så snabbt om du befinner dig i tätort och i närheten en mast
 • Snabbare och mer pålitligt även i glesbygd
 • Mycket högre topphastigheter, 10x högre än idag
 • Nedladdning i upp till 10 Gbit/sekund inom några år
 • Även uppladdning blir markant snabbare
 • Halverade svarstider (4G snittar 25-40ms)
 • Skräddarsydda lösningar möjliggör svarstider ner till 1-2ms

Robustare

 • En mer pålitlig teknikstandard än tidigare generationer 
 • Tele2 kommer investera i nya lösningar för redundans i hela vårt 5G-nät 
 • Fler uppkopplade enheter kan hanteras samtidigt – till exempel vid event eller i tätbebyggda områden
 • Bättre uppkoppling och högre precision gentemot enheter som rör sig snabbt 
 • Möjligt att bättre prioritera specifika tjänster eller trafikslag för att säkerställa viktig infrastruktur
 • En mer robust och pålitlig uppkoppling på landsbygden

Säkrare

 • En rad nya säkerhetsteknologier för nätinfrastruktur 
 • Bättre och snabbare verktyg för autentisering och kryptering av trafik och uppkopplade enheter. 
 • Säkrare teknologier för trafik som sker i nät till och från andra länder
 • Möjlighet att prioritera säkerhetsrelaterad trafik i nätet på ett mer effektivt sätt än idag

Sveriges energieffektivaste operatör

Tele2 initierade, tillsammans med Telenor, en lösning i det gemensamma 4G-nätet och lät basstationernas effektförstärkare stängas av när stationerna inte användes av kund. Redan efter det första året hade initiativet sparat cirka 2,3 miljoner kWh, vilket motsvarar den energi en BMW i3 skulle förbruka om den körde 380 varv runt jorden. 

5G är betydligt mer energieffektivt än 4G per överförd datamängd och Tele2 har självklart ambitionen att även bygga Sveriges mest hållbara och energieffektivaste 5G-nät.

2G, 3G, 4G eller 5G – vad är skillnaden?

 • 5G

  I takt med att fler och fler prylar ska kopplas upp mot mobilnäten kommer en ny standard för 5G att tas fram. Kortfattat innebär det att fler frekvensband kommer att bli tillgängliga och du får snabbare svarstider samt bättre kvalitet. 

  Förberedelser av vårt 4G-nät med fokus på 5G-teknologi pågår för fullt.

 • 4G eller LTE

  4G-nätet hanterar bara datatrafik, vilket gör uppkopplingen stabilare och snabbare. Tekniken bakom heter LTE (Long Term Evolution). Med 4G surfar du normalt i en hastighet på 20-40 Mbit/s. På vissa platser där hela tre olika frekvensband kombineras med Carrier Aggregation kan du surfa upp till 340 Mbit/s. Tele2 bygger 4G-nät med Telenor 4G-nätet har idag 99,9 procent befolkningstäckning samt en yttäckning på över 90 procent.

 • 3G eller UMTS/HSPA

  3G-nätet hanterar både samtals- och datatrafik och du surfar i hastigheter upp till 25 Mbit/s. Teknikerna bakom 3G heter HSPA och UMTS, där HSPA ger den snabbaste dataöverföringen. Tele2 äger, driver och bygger ut sitt 3G-nät med TeliaSonera via det gemensamma bolaget Svenska UMTS-Nät AB.

 • 2G eller GSM

  2G-nätet används primärt för samtalstrafik. I samband med utbyggnaden av 4G, slog Tele2 och Telenor samman sina 2G-nät vilket ledde till en ökning av antalet basstationer och gav en befolkningstäckning på 99,8 procent. Arbetet med att förbättra täckningen fortsätter nu med utbyggnad av fler basstationer. Vårt nät täcker idag 90 procent av landets yta och vi har gjort en särskild satsning med ökat antal basstationer i norra Sverige. 

 • Vi täcker 99,9 % av Sveriges befolkning

  Bra mobiltäckning är en förutsättning för att du ska kunna maxa ditt användande av mobila produkter, oavsett om du ska ringa eller surfa. Idag täcker våra befintliga nät 90 % av Sveriges yta och 99,9 % av befolkningen, det vill säga där folk bor och arbetar.

  Se vår täckningskarta
 • Att bygga basstationer

  I Sverige finns tiotusentals basstationer utplacerade för att ge oss uppkoppling både för telefoni och internet.

  Läs mer om hur det går till att bygga en basstation och få tips på hur du själv kan maximera din täckning.

  Läs mer

Vanliga frågor om 5G

När lanserar Tele2 5G?

Vår ambition är att ge de första kunderna tillgång till 5G under 2020, men det kommer ta några år innan det är utbyggt i hela Sverige och kan nå alla med de högsta hastigheterna. Det handlar framförallt om att byta ut befintlig utrustning, snarare än att bygga nya basstationer. Eftersom Tele2 och Telenor idag delar 4G-nät så är det en naturlig väg framåt att gemensamt också bygga det rikstäckande 5G-nätet tillsammans. Genom att dela nät kan vi bygga mer hållbart och energieffektivt än om vi skulle bygga varsitt nät.

Behöver jag byta min mobil?

Ja, du kommer behöva köpa en mobil som har stöd för 5G. Än så länge finns inte 5G-stöd hos mobiler i Sverige, men flera tillverkare har redan släppt 5G-versioner av sina senaste mobiler i de länder där 5G redan finns.

Vad händer med 4G-nätet?

Parallellt med utbyggnaden av 5G kommer vi med samtidigt öka kapaciteten för 4G.
Redan nu moderniserar vi vårt prisvinnande och rikstäckande 4G-nät med en kapacitetsökning på mellan 50–200% för att för att övergången till 5G ska gå så smidigt som möjligt. 

Det kommer alltså fortfarande vara möjligt att använda en mobil med enbart 4G-stöd i många år framöver.