5G
5G och transporter hos Tele2 Företag

Så förändrar 5G trafiken

Självkörande bilar 
och effektivare transporter 

Trafikövervakningen förbättras och effektiviseras. Med fler uppkopplade fordon och trafiksystem får vi jämnare hastigheter, självkörande bilar, lastbilskolonner och minskad köbildning, vilket ger säkrare vägar och stora miljövinster. 

En förutsättning för att tekniken hos självkörande bilar ska kunna utnyttjas på ett effektivt sätt är möjligheten att sammanställa realtidsdata från olika kameror, sensorer, omgivningen och andra fordon. För att nätet ska klara av detta krävs både högre kapacitet och minimala svarstider, något som kommer förbättras markant med övergången till 5G. 

Den bättre täckningen i högre hastigheter gör det möjligt att låta transportfordon köra tätare och i formation utan risk för olyckor. Det minskar bränsleförbrukning, risken för trafikstockningar och svårigheten att hitta förare. 
Med 5G kan vi också övervaka alla typer av trafik för att förbättra trafikflöden, kapaciteten på vägarna och hur kollektivtrafik, transporter och privatbilister interagerar. 

Självkörande bilar och smartare kollektivtrafik kommer göra samhället mer tillgängligt för alla. Med mindre fordon för stadsresor, större möjlighet att anpassa resvägar och trafikflöden i realtid via centrala system och mer flexibla avgångstider kan vi anpassa persontransporter och optimera resursanvändandet. Teknik som möjliggörs avc 5G i kombination med lokala nätverk som designas för specifika syften. 

Vi är nätverksspecialister

Vi på Tele2 arbetar alltid nära dig som kund för att hitta den mest effektiva nätverkslösningen utifrån dina faktiska behov. Våra rekommendationer blir därför ofta en blandning av olika teknologier så att olika användningsområden får optimala nätverk. Vi har tagit fram specialiserade nätverkslösningar för städer, arenor, logistikcentraler och myndigheter, och redan idag har vi högst täckningskvalitet i Sverige (92,6 %) med vårt testvinnande 4g-nät. * 

* Umlaut Mobile Benchmark 2019 

Tele2 Företag 5G transporter


Behöver du rådgivning?

Vi ser till att du får anpassade kommunikationstjänster och lösningar för just ditt företag. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.