Telefoni

(S)IP-telefoni - smart telefoni

IP-telefoni med många fördelar

Med (S)IP-Telefoni kan ditt företag få telefoni och internet uppkoppling via samma anslutning. Ni får obegränsat antal linjer i er telefonväxel och ringer billigare nationellt, internationellt och till mobiltelefoner. Dessutom har ditt företag alltid låga priser till alla Tele2- och Comviqmobiler. (S)IP-Telefoni är en fullt utbyggd IP-telefoni tjänst som möjliggör både tal och data över en internetanslutning. All kommunikation över ett och samma nät ger en mängd fördelar.

 • Minskat antal fasta abonnemang.
 • Sänkta kostnader för fasttelefoni mellan alla anslutna kontor.
 • Ökad tillgänglighet på alla kontor med en och samma växelfunktion.
 • Spärrtjänst för ökad säkerhet. Med tjänsten kan ni i förväg spärra vissa länder eller regioner.

Satsa framtidssäkert 

(S)IP Telefoni VPN är en modern tjänst baserad på IP-telefoni. Eftersom tjänsten likt IP-baserad telefoni samlar all kommunikation över ett och samma nät hjälper (S)IP Telefoni VPN er att sänka era kostnader väsentligt. Ni kan minska antalet fasta abonnemang, antalet växlar och ringer billigare mellan alla anslutna kontor.

(S)IP VPN är en framtidssäker tjänst som ger er möjligheter att utnyttja nätet på alla sätt men med mycket högre säkerhet. Trafiken går som VPNtrafik genom våra egna nät istället för oskyddat via internet. Allt detta sker över vårt MPLS-nät enligt standard RFC2547, vilket ger er högsta kvalitet, säkerhet och tillgänglighet. Ni får en flexibel och skalbar tjänst som enkelt kan byggas om i takt med att era kommunikationsbehov förändras. I tjänsten ingår även spärrtjänst för ökad säkerhet. 

Med (S)IP Telefoni VPN lägger ni en god grund för att kunna förbättra och anpassa er affärsverksamhet i takt med utvecklingen. (S)IP Telefoni VPN förutsätter att ni har en IP-port från Tele2.

 • QoS (Quality of Service) - Vi garanterar att det alltid finns en viss kapacitet i bandbredden till telefonin.
 • Spärrttjänst - Möjlighet för kunden att i förväg spärra vissa länder eller regioner.
 • Driftövervakning - Global driftövervakning dygnet runt, 365 dagar om året.
 • SLA Bas

Tilläggstjänster 

 • Nationellt nummer - ett 077-nummer innebär att du kan kommunicera ett enda nummer till hela Sverige, oavsett var iSverige samtalen tas emot. Kostnaden debiteras uppringande part.
 • Redundans - fysiskt skilda vägar i nätet med full diversitet från företagets utrustning till Tele2s nät. Vid ett eventuellt avbrott på ena vägen bibehåller företaget tjänsten som ger er ökad driftsäkerhet.
 • Frisamtal - ge dina kunder möjlighet att nå dig utan kostnad på ett 0200-nummer.
 • Riksaccess - styr flera nummerserier till en access oavsett riktnummerområde. Inkommande samtal styrs till er valda access och utgående samtal visas med korrekt a-nummer.
 • Overflow - när det blir för mycket trafik mot er växel, PBX, kan vi styra om samtalen till ett fast eller mobilt nummer som tar emot samtalen. Denna tjänst kan kombineras med vår tilläggstjänst Röstsvar i nätet. På så sätt får ni en smidig hantering av inkommande samtal.
 • Röstsvar i nätet - Dialogbox/Röstpromt innebär att ni får ett röstmeddelande utan att kundaccessen belastas. Tjänsten ger möjlighet att ta hand om overflowtrafik mot växlar vid onormal belastning, vid flytt eller ombyggnad av telefonisystem m.m.
 • SIP-MEX (Mobile Extension) - möjliggör fasta nummer till mobil anknytning samt möjlighet att ringa med kortnummer till varandra inom samma företag.
 • KST (CAAS)

  Via Tele2 Integrations Services har vi bred kompetens och certifiering inom integration och via Network Operations en lång och gedigen erfarenhet att bygga, bevaka och underhålla nät. Genom vår breda kompetens inom telekom och data kan vi erbjuda ett heltäckande utbud av lösningar enligt affärsmodellen KST (Kommunikation som tjänst). 

 • Unified Communication

  På grundnivån handlar UC om att integrera bastjänster som t ex samtal, mejl, chatt, videokommunikation och hänvisningssystem. UC-lösningar tar även tillvara information som finns inbäddad i tjänsterna. Funktionsområdena inom UC utvecklas hela tiden och behovsanpassade lösningar utifrån verksamhet blir allt vanligare.

 • Contact Center

  Med IP-baserad infrastruktur spelar den geografiska placeringen av agenterna ingen roll. Vi erbjuder contact center-lösningar för allt från den lilla kundtjänsten med några få personer till stora servicecenter med hundra- eller tusentals medarbetare. Och tjänsten kan tillgängliggöras både som integrationslösning på kundplacerad utrustning eller som KST (Kommunikation som Tjänst) där vi levererar Contact Center som tjänst i rad olika uppsättningar.

 • Mobile Extension

  Mobile Extension integrerar mobiltelefonen som en anknytning i stationära företagsväxlar vilket är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna arbeta mobilt. En MEX-lösning både möjliggör nya tjänster som inte är tillgängliga i den befintliga stationära lösningen och tillgängliggör tjänster som finns i växeln (PBX) i mobilen, t ex avancerad röstbrevlåda, hänvisning etc.

Bli kontaktad av våra rådgivare

Tack! Vi har tagit emot din förfrågan och återkommer till dig så fort vi kan!

Är du redan Tele2-kund och vill komma i kontakt med kundservice? Klicka här

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

Jag vill bli kontaktad för:

{{form.postMessage}}