Telefoni

(S)IP-telefoni - smart telefoni

IP-telefoni med många fördelar

Med (S)IP-Telefoni kan ditt företag få telefoni och internet uppkoppling via samma anslutning. Ni får obegränsat antal linjer i er telefonväxel och ringer billigare nationellt, internationellt och till mobiltelefoner. Dessutom har ditt företag alltid låga priser till alla Tele2- och Comviqmobiler. 

(S)IP-Telefoni är en fullt utbyggd IP-telefonitjänst som möjliggör både tal och data över en internetanslutning. All kommunikation över ett och samma nät ger en mängd fördelar.

 

 • Minskat antal fasta abonnemang.
 • Sänkta kostnader för fasttelefoni mellan alla anslutna kontor.
 • Ökad tillgänglighet på alla kontor med en och samma växelfunktion.
 • Spärrtjänst för ökad säkerhet. Med tjänsten kan ni i förväg spärra vissa länder eller regioner.

Satsa framtidssäkert

(S)IP VPN är en framtidssäker tjänst som ger er möjligheter att utnyttja nätet på alla sätt men med mycket högre säkerhet. Trafiken går som VPN-trafik genom våra egna nät istället för oskyddat via internet. Allt detta sker över vårt MPLS-nät enligt standard RFC2547, vilket ger er högsta kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Ni får en flexibel och skalbar tjänst som enkelt kan byggas om i takt med att era kommunikationsbehov förändras. I tjänsten ingår även spärrtjänst för ökad säkerhet. 

Med (S)IP Telefoni VPN lägger ni en god grund för att kunna förbättra och anpassa er affärsverksamhet i takt med utvecklingen. (S)IP Telefoni VPN förutsätter att ni har en IP-port från Tele2.

 • QoS (Quality of Service) - Vi garanterar att det alltid finns en viss kapacitet i bandbredden till telefonin.
 • Spärrttjänst - Möjlighet för kunden att i förväg spärra vissa länder eller regioner.
 • Driftövervakning - Global driftövervakning dygnet runt, 365 dagar om året.
 • SLA Bas

Tilläggstjänster

Nationellt nummer

Ett 077-nummer innebär att du kan kommunicera ett enda nummer till hela Sverige, oavsett var iSverige samtalen tas emot. Kostnaden debiteras uppringande part.

Redundans

Fysiskt skilda vägar i nätet med full diversitet från företagets utrustning till Tele2s nät. Vid ett eventuellt avbrott på ena vägen bibehåller företaget tjänsten som ger er ökad driftsäkerhet.

Frisamtal 

Ge dina kunder möjlighet att nå dig utan kostnad på ett 0200-nummer.

Riksaccess 

Styr flera nummerserier till en access oavsett riktnummerområde. Inkommande samtal styrs till er valda access och utgående samtal visas med korrekt a-nummer.

Overflow 

När det blir för mycket trafik mot er växel, PBX, kan vi styra om samtalen till ett fast eller mobilt nummer som tar emot samtalen. Denna tjänst kan kombineras med vår tilläggstjänst Röstsvar i nätet. På så sätt får ni en smidig hantering av inkommande samtal.

Röstsvar i nätet 

Dialogbox/Röstpromt innebär att ni får ett röstmeddelande utan att kundaccessen belastas. Tjänsten ger möjlighet att ta hand om overflowtrafik mot växlar vid onormal belastning, vid flytt eller ombyggnad av telefonisystem m.m.

SIP-MEX (Mobile Extension) 

Möjliggör fasta nummer till mobil anknytning samt möjlighet att ringa med kortnummer till varandra inom samma företag.

 • KST (CAAS) KST (CAAS)

  KST (CAAS)

  Via Tele2 Integrations Services har vi bred kompetens och certifiering inom integration och via Network Operations en lång och gedigen erfarenhet att bygga, bevaka och underhålla nät. Läs mer om vårt heltäckande utbud av lösningar enligt affärsmodellen KST (Kommunikation som tjänst). 

 • Unified Communications Unified Communications

  Unified Communications

  UC handlar om att integrera bastjänster som t ex samtal, mejl, chatt, videokommunikation och hänvisningssystem. UC-lösningar tar även tillvara information som finns inbäddad i tjänsterna.

 • Contact Center Contact Center

  Contact Center

  Vi erbjuder contact center-lösningar för allt från den lilla kundtjänsten med några få personer till stora servicecenter med tusentals medarbetare. Tjänsten kan göras tillgänglig både som integrationslösning på kundplacerad utrustning eller som KST (Kommunikation som Tjänst).

 • Mobile Extension Mobile Extension

  Mobile Extension

  Mobile Extension integrerar mobiltelefonen som en anknytning i stationära företagsväxlar, vilket är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna arbeta mobilt. En MEX-lösning ger även tillgång tjänster som finns i växeln (PBX) i mobilen, t ex avancerad röstbrevlåda och hänvisning.