TELE2

Sveriges mest hållbara telekomoperatör enligt Gokind

Sveriges mest hållbara telekomoperatör

Gokind har utsett Tele2 till Sveriges mest hållbara telekombolag. Granskningen baseras på 23 olika kriterier och baseras på undersökningar från Gokind.

Tele2 fick högst betyg i bland annat kategorierna Balans i styrelsen, Certifierade mål och Cirkulär elförsörjning.

Läs pressmeddelandet

Hållbarhet hos Tele2

Klimatneutralt telekombolag

Tele2 är det första klimatneutrala telekombolaget i Norden.

Läs mer

Halva storleken på SIM-kort

Tele2 sparar 6 ton plast varje år genom att halvera SIM-kortshållarna.

Läs mer

Lajka – en tryggare nätvardag

Tele2 och Prinsparets Stiftelse hjälper föräldrar i deras relation till barns liv på nätet.

Läs mer

Ett starkt hållbarhetsengagemang

När du köper mobilabonnemang, bredband eller tv från Tele2 är du med och bidrar till ett hållbart samhälle inom de områden där vi som operatör kan göra maximal skillnad. Vår hållbarhetsstrategi innehåller fyra fokus­områden som ligger i linje med både vår affärsstrategi men även relevanta FN-mål (UN Sustainable Development Goals).

Våra fokusområden

  • Cirkulär ekonomi för att bekämpa klimat­förändringar

  • En inkluderande arbetsplats med mångfald

  • Driva på innovation för hållbarhet

  • Skydda barn i en uppkopplad värld

Klimatneutralt telekombolag

Under 2020 blev Tele2, som första telekom­bolag i Norden och Baltikum, klimatneutrala i vår egen verksamhet på de marknader vi är verksamma. Det innebär att all el vi köper in och förbrukar är 100 procent förnybar. Det har minskat våra utsläpp med 90 procent.

Energieffektiv mobiloperatör

Sedan 2017 är Tele2 dessutom en energi­effektiv mobiloperatör. Det innebär att vi låter mobilnätets effektförstärkare i bas­stationerna stängas av när stationerna inte nyttjas av kund. Detta bidrog till att vi sparade ca 2,3 miljoner kWh under 2018.

Mer om Tele2s täckning och nät