Plåta med mobilen

Lektion 1

Småprata i bild

Idag kommunicerar vi med bilder som aldrig förr. I vår första lektion pratar vi om fotografi som kommunikationsform och varför du borde bli bättre på att prata med bilder.

Ett andraspråk för alla

Mot slutet av 1970-talet skapade Posten en kampanj som hette "Skriv som du talar" med syfte att få oss att skriva mer till varandra. Formella skrivregler ansågs viktiga på den här tiden och det kunde ta uppemot en halv dag att skriva ett vanligt brev till en myndighet. Skrivande var krångligt och tidskrävande och det var dags att lätta upp reglerna. Sen kom internet och mobiltelefoner och allt fler människor började skriva e-post, chatta och sms:a. Vi började helt enkelt småprata i text och det har vi fortsatt med sedan dess.

Fotografiet har varit med om en liknande utveckling. Först gick vi till ateljéer för att bli fotograferade. Sedan köpte vi kameror och började fotografera själva. Men eftersom varje fotografi kostade både i rulle och att framkalla så blev det inte så många bilder. Nu däremot småpratar vi även i bild med hjälp av våra smartphones och att kommunicera i bild har många fördelar. Förutom att det är snabbt kan vi prata med människor som talar ett annat språk än vi själva. Alla har fotografi som andraspråk.

 

För varje år blir fotografi en allt viktigare del av vår kommunikation. Poblemet är bara, för att citera tänkaren Wilém Flusser, att det inte krävs någon kunskap om hur man läser fotografi för att kunna skriva med fotografi. Tänk på det. För att kunna skriva ord så måste du kunna läsa ord. För att kunna rita en teckning så måste du förstå hur en teckning är uppbyggd. Men för att kunna fotografera behöver du bara hitta rätt knapp. Därför blir det fel ibland.

Det vill den här kursen råda bot på. Du får lära dig att skilja mellan innehåll och form – där innehållet är det du riktar mobilen mot, och formen är alla beslut som du tar och som är unika just för dig. Du får också lära dig skillnaden mellan avbildning och gestaltning, där avbildning är en ren dokumentation och gestaltning är när du vill visa något som inte har en fysisk existens, som till exempel "mod", "kärlek" eller "långtråkigt".