Plåta med mobilen

Lektion 10

Bildspråk och annat språk

Bilder kompletteras ibland med text. Exempelvis med en caption på Instagram eller som en rubrik i en PowerPoint. Även här finns det smarta tankar och goda råd för hur du ska tänka för att göra bilden rättvisa.

Hur fungerar mina bilder bäst tillsammans med tal eller text?

Det korta svaret:
Genom att ha något eget att komma med.

Det längre svaret:
Säg att du vill kommunicera "Göran är glad". Det kan du göra genom att säga "Göran är glad" eller att skriva "Göran är glad" på ett papper. Eller så kan du visa ett fotografi där Göran är glad. Du kan också ta bilden av Göran där Göran är glad, tillsammans med texten "Göran är glad" samtidigt som du säger "Göran är glad". Då skulle man kunna tro att budskapet gått fram tre gånger så starkt som om du bara använt en av kanalerna. Men det är faktiskt tvärtom.

När text och bild helt överlappar varandra, så kan det leda till några olika effekter.

  • Betraktaren uppfattar det som om avsändaren underskattar hens fattningsförmåga. Det är en negativ effekt eftersom det försämrar relationen till avsändaren.
  • Eftersom det finns en exakt beskrivning av vad bilden ska förmedla så tittar betraktaren inte på bilden. Också en negativ effekt eftersom det gör bilden överflödig.
  • Texten får betraktaren att tvivla på bilden. Varför är avsändaren så ivrig med att få betraktaren att tycka att Göran är glad? Är han verkligen så glad som han ser ut eller spelar han bara?

 

För all kommunikation gäller följande: Det är inte avsändaren som skapar budskapet, det är betraktaren. Avsändaren kan bara förse betraktaren med ett antal byggklossar och hoppas på det bästa. Betraktaren tror nämligen mest på budskap som hen skapat själv och när kopplingen mellan byggklossarna blir för tydlig så blir betraktaren inte sugen på att skapa ett eget budskap. Hen blir uttråkad och känner sig utsatt för en övertalningskampanj. Men om kopplingen mellan byggklossarna blir för otydlig lockar det inte heller betraktaren till att skapa något budskap. Det bästa resultatet är därför när orden och bilden berör varandra, utan att helt överlappa. Texten "Göran var på prisutdelning igår" tillsammans med bilden på den glada Göran är ett gott exempel på detta.