Tele2 Trygg Surf - Hitta till Min Trygg Surf

I portalen Min Trygg Surf kan du hantera dina enheter, bjuda in familjemedlemmar eller vänner, ändra vilka familjeregler som ska gälla etc.

Portalen finns direkt i din mobil-app, så du kan alltid göra det du behöver via den.

Vill du komma åt portalen via din dator loggar du in via denna länk: tryggsurf.tele2.se.

Manualer och guider

Guider för Tele2 Trygg Surf

Har du en annan fråga?