Håll koll på termerna med vår ordlista

På Tele2 är målsättningen att bredband ska vara enkelt. Men det är inte helt lätt att hålla koll på alla förkortningar och förklaringar som far runt i luften. Kika igenom vår ordlista och få svar på vad en router är, hur Adblock kan förbättra din surf och varför du inte kan äta en cookie.

Accesspunkt

Om du bor stort kan du använda en accesspunkt för att förlänga signalen i ditt trådlösa nätverk. Kopplas dirket till din router via en nätverkssladd och placeras där signalen är som svagast.

Adblock

Adblock är ett program som kan blockera reklam och popup-annonser i din webbläsare. 

Antivirus

Ett program som aktivt eller på begäran letar upp, tar bort eller reparerar filer som är infekterade av virus. Tar även bort andra skadliga slaggprodukter från Internet såsom trojanska hästar, spionprogram och maskar.

Brandvägg

Fungerar som ett skydd mellan ditt lokala nätverk och Internet. Brandväggen förhindrar utomstående personer eller program att komma åt din dator. Finns antingen som mjukvara i datorn eller inbyggt i routern. 

Bredband

Vardagligt uttryck för en snabb, fast uppkoppling till internet. Till skillnad från den äldre metoden med uppringd uppkoppling är du alltid ansluten och kan använda hemtelefonen samtidigt som du surfar. 

Bredbandshastighet

Bredbandshastighet mäts i hur snabbt du kan ladda ner och ladda upp filer på Internet. Är din bredbandshastighet 10/1 Mbit/s kan du teoretiskt ladda ner i 10 Mbit/s i sekunden och ladda upp i 1 Mbit/s i sekunden.

Cookies

Cookies, eller kakor, är små filer som sparas på din dator efter att du besökt en viss hemsida. De innehåller information som exempelvis användarnamn och hjälper dig att navigera siten bättre. 

DNS

Domain Name Server är Internets telefonkataloger. Genom att fråga en DNS-server får din dator reda på vilken IP-adress som din önskade webbsida (tex www.tele2.se) har, vilket behövs för att kunna ansluta till den.

Dual band

Dual band innebär att den trådlösa routern kan använda två olika frekvensband, 2,4GHz och 5GHz. 2,4GHz-bandet är det vanligaste men 5GHz ökar i omfattning.

Ethernet

Standardiserade metoder för trådburen överföring mellan datorer, oftast i ett lokalt nätverk. 

E-post klient

Motsatsen till att använda webmail är att du har ett e-post program installerat (Outlook, Mac Mail etc) på din dator. Där anger du ditt användarnamn och lösenord och sedan är programmet automatiskt inloggat varje gång du har programmet igång. När du använder en e-post klient så laddar du ner dina mail till datorn där dom sparas i programmet.

Fiber

Optisk fiber är en teknik för snabb trådburen överföring av data. Bredband med fiber är därför den snabbaste och stabilaste Internetuppkopplingen som erbjuds idag. 

IMAP

IMAP, eller Internet Message Access Protocol, är ett protokoll som används för att läsa e-mail från en server. 

IP

Internet Protokoll. Det kommunikationsprotokoll (samling av regler) som används för överföring av information i datornätverket internet.

IP-adress

En IP-adress identifierar en specifik anslutning mot Internet och används för att rätt data ska nå fram till rätt dator. Alla datorer, mobiler och hemsidor har en egen IP-adress. 

LAN

LAN, eller Local Area Network, är ett nätverk begränsat till en viss plats, exempelvis ett kontor. För att få tillgång till Internet måste nätverket kopplas upp mot en router. 

MAC-adress

Media Access Control-address är varje nätverkskorts egna unika identifikationsnummer. När datorn kommunicerar med Internet görs detta nummer om till en IP-adress. 

Malware

Malware är ett samlingsbegrepp för skadliga program som installeras på din dator utan ditt samtycke. Använd anti-virus eller brandväggar för att stoppa dem. 

Mbit och MB

Megabit och Megabyte. Används ofta för att beskriva i vilken hastighet en fil kan överföras, exempelvis från Internet till din dator. Observera skillnaden mellan megabyte (MB) och megabit (Mbit), en megabyte är åtta megabit. 

Modem, eller kabelmodem

Utrustning som används för att koppla en dator till internet. Används bland annat i vårt FiberKoax-nät. Den kan även innehålla en router och andra funktioner.

NAT

NAT står för Network Address Translation eller nätadressöversättning. Tekniken gör det möjligt att ansluta flera datorer till Internet med endast en eller ett fåtal IP-adresser. Funktionen finns inbyggd i routers och brandväggar. 

Nedströms

Nedströmshastighet mäter hur snabbt du kan ta emot information vid nedladdning av exempelvis hemsidor eller streaming av film. 

Phishing

Phishing eller nätfiske är en olaglig metod för utomstående att komma åt kreditkortsnummer eller lösenord till bankkonton. Det är oftast utformat som ett mail från din bank och leder till en falsk inloggningssida där dina uppgifter kopieras. Läs mer och få tips kring säkerhet på internet.

POP3

Version 3 av Post Office Protocol. POP3 är precis som IMAP ett protokoll som används för att läsa e-mail från en server. POP3 är förgrunden till IMAP och används i allt mindre utsträckning idag. 

RJ45

Kontakten som monteras på en nätverkskabel kallas ibland (felaktigt) för RJ45. 

Router

Används för att koppla samman och sköta trafiken mellan flera nätverk - exempelvis ett lokalt nätverk (wifi) och Internet. Utan en router kan du inte surfa trådlöst.

Stadsnät

Många kommuner äger egna nätverk för Internetuppkoppling, så kallade stadsnät. De är oftast byggda med optisk fiber och fungerar som alternativ till de andra Internetleverantörerna på marknaden. 

Skräppost (SPAM)

Mail som du helt oönskad får till din dator. Det kan vara allt från skadliga mail till ren reklam. Det kan vara väldigt irriterande att få mycket av detta. Ett bra säkerhetspaket med skräppost filter minskar mängden skräppost men att helt slippa dessa är praktiskt taget omöjligt. Läs mer och få tips kring säkerhet på internet.

Streama

Streaming används för uppspelning av lagrade filer från webbplatser eller mottagning av direktsänt innehåll på Internet. Förekommer i Play-och filmtjänster och innebär i praktiken att videon laddas ner successivt medan du tittar på den. 

Switch

En switch används för att sätta upp ett lokalt nätverk mellan flera datorer. Datorerna kan då kommunicera utan tillgång till Internet vilket gör det möjligt att exempelvis spela spel mot varandra. 

TP-kabel

Nätverkssladdar tvinnas parvis för bättre egenskaper. TP står för Twisted Pair och avser en helt vanlig nätverkskabel. 

Uppströms

Uppströmshastighet mäter hur snabbt information skickas vid exempelvis uppladdning av bilder eller stora mail.

VOIP

Voice Over IP. VOIP är telefoni över Internet, även kallad IP-telefoni, och innebär att du kan ringa via ditt bredband. 

VPN

Virtual Private Network, eller VPN, innebär förenklat att allt du gör på Internet blir anonymt för utomstående via en speciell server, så kallad VPN-server. 

WEP

Wired Equivalent Privacy är en metod för skydd i ett nätverk. Denna anses nu vara en mindre säker metod och bör undvikas.

Wifi

Lokalt nätverk som kopplar upp sig mot Internet för trådlös överföring av data.

WLAN

WLAN står för Wireless Local Area Network. Det är ett trådlöst nätverk och kallas vanligen för WiFi (se rubrik ovan). 

WPA

Wifi Protected Access är en metod för att skydda ditt nätverk. WPA2 är den senaste metoden och bygger på stark kryptering för bästa möjliga skydd.

WPA2-PSK

Är den senaste och mest säkra varianten av wpa och att det är den metod som vi rekommenderar att du använder. Våra utrustningar har detta på som standard.

802.11

802.11 är en samling standarder för trådlösa nätverk, framtagna av standardiseringsorganisationen IEEE. 802.11-protokollet finns i olika varianter; b, g, n och ac. Den vanligaste varianten är n men ac finns i allt fler nya produkter. Det är också dessa alternativ som ger bäst förutsättningar för snabb trådlös surf.

Har du en annan fråga?