Smart Fastighet - Förbrukning

Bevaka din förbrukning av el, varmvatten och kallvatten.

Om din lägenhet har individuell mätning för el, varmvatten eller kallvatten kan denna visas i högst upp i Flödet. För att förbrukningsdata ska kunna visas i appen måste din fastighet vara uppkopplad mot Infometrics system.

Smart Fastighet tar emot förbrukningsdatan från leverantören och visar den i appen. Genom att se hur mycket hushållet förbrukar får du hjälpa att påverka din förbrukning och leva mer klimatsmart.

Har du en annan fråga?