Smart Fastighet - Kontakter

Hitta snabbt kontaktuppgifter till alla som har med ditt boendet att göra.

Under Kontakter hittar du kontaktuppgifter till externa personer eller företag. Här bestämmer fastighetsägaren vad som ska visas. Det kan till exempel gälla mejl och telefonnummer till fastighetjour eller bredbandsleverantör.

Här finns också kontaktuppgifter till Tele2 Support dit du kan vända dig med frågor om appen. Klicka på en kontakt för att se mer information. Klicka på länkar för att komma till aktuell webbplats eller klicka på telefonnummer för att ringa.

Här hittar du även styrelsens medlemmar om du bor i bostadsrättsförening samt dina grannar. Klicka på en kontakt för att se mer information. Om personen gjort sin mejl och/eller sitt telefonnummer publikt kan du se detta och kontakta personen genom att klicka på mejladressen eller telefonnumret.

Har du en annan fråga?