Smart Fastighet - Rapportera

Med denna funktion kan du göra en felanmälan direkt i appen.
  1. Välj kategori
  2. Ange titel och beskriv kort vad det gäller
  3. Bifoga en bild och ange plats om du vill
  4. Klicka på ikonen uppe i höger hörn för att skicka din rapportering

Ärendet skickas sedan till ansvarig för att åtgärda problemet. Det skapas även ett inlägg i flödet där du kan följa status för ditt ärende. Kategorier och mottagare per kategori sätts upp av din förening eller fastighetsägare.

KS-Com Hem Smart-Guider-16
KS-Com Hem Smart-Guider-17

Har du en annan fråga?