VAD INNEBÄR 5G FÖR DIG?

Framtidsspaningar om nästa generations mobilnät

Vad utvecklingen från 4G till 5G rent praktiskt kommer innebära för vårt samhälle ligger fortfarande i framtiden. Men framtiden är snart här. Att ett stabilare, snabbare och säkrare mobilnät kommer öppna upp för nya tekniska framsteg och fler digitala tjänster är de flesta eniga om. Här spanar vi framåt för att se hur nästa generations nät kan komma att förbättra vår vardag.

Smartare shopping

Två begrepp som ofta nämns i samband med framtida innovation är virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR). Kortfattat betyder VR att en helt digital värld skapas och AR att verkligheten kombineras med digitalt innehåll.

Med hjälp av 5G kan VR och AR förbättra shoppingupplevelser, både online och i butiker. Till exempel kan AR låta dig se hur kläder ser ut på dig utan att du behöver ta på dem och att du hittar enklare med interaktiva kartor.

Det blir även lättare att se hur olika produkter faktiskt ser ut, utan att du behöver besöka en fysisk butik och du kan prova sånt som kläder, skor och inredning hemma direkt genom mobilen. Detta kan i sin tur leda till att vi gör färre felköp och att vi på så sätt minskar returer och därmed onödiga transporter.

Ett snabbare nät möjliggör för maskininlärningsalgoritmer att lära känna oss bättre och förstå våra behov. På så sätt kan personliga rekommendationer bli ännu bättre och den service vi får idag av exempelvis butikspersonal kan även erbjudas digitalt med anpassningar och förbättringar som sker löpande utifrån våra val.

Mer tillgänglig sjukvård med 5G

Idag kan tillgången till sjukvård skilja sig åt beroende på vilken plats i landet du råkar befinna dig på. Med 5G får fler tillgång till en snabbare och mer pålitlig uppkoppling. Det öppnar i sin tur upp för möjligheter att få vård och omsorg i områden där tillgången idag är begränsad.

En ökad tillgänglighet innebär till exempel att du som patient snabbare får kontakt med vårdpersonal i allt från enklare digitala hälsokontroller, vård i hemmet, akutsjukvård eller vid mer specialiserade behandlingar som idag kanske enbart kan erbjudas fysiskt vid några få sjukhus i Sverige.

Dessutom kan de högre hastigheterna möjliggöra att artificiell intelligens (AI) och maskininlärning används ännu effektivare och hjälper till att skapa mer personligt anpassad vård samt ger snabbare provsvar och säkrare diagnoser.

En annan av de stora fördelarna med 5G är att svarstider mellan olika uppkopplade enheter kortas ner väsentligt. Något som redan har börjat testats är till exempel operationer som genomförs på distans, där kirurger styr robotars rörelser i realtid. Med hjälp av 5G och robotteknik kan vården förhoppningsvis använda robotar även i arbetsmoment som är tunga, oergonomiska eller som sliter på kroppen.

Självkörande bilar med 5G

Koppla av på väg till jobbet, läs berättelser för barnen från baksätet under sommarens road trip och slipp oroa dig för att väder eller väglag ska påverka resan. 5G-uppkoppling och bilar med självkörande teknik öppnar upp för nya sätt att förflytta sig. Med självkörande bilar kan trafiken bli säkrare eftersom den mänskliga faktorns inverkan, så som reaktionsförmåga, körduglighet och rattfylleri begränsas. 

En förutsättning för att tekniken hos självkörande bilar ska kunna utnyttjas på ett effektivt och säkert sätt är möjligheten att hämta och bearbeta den realtidsdata som konstant samlas in från bilens kameror och sensorer.

För att mobilnätet ska klara av trafiken från miljontals bilar krävs både högre kapacitet och snabbare svarstider, något som kommer förbättras markant med övergången till 5G.

Men det är inte bara fordon i sig som blir smartare. 5G möjliggör även för en smartare kollektivtrafik och aktiv väginfrastruktur som förbättrar trafikflöden, minskar bränsleförbrukning och bidrar till färre köer och förseningar.