28 JUN 2021

Reach for Change och Tele2 har firat tioårsjubileum

Under 2020 firade organisationen Reach for Change och Tele2 sitt tioårsjubileum. Tele2 är en av medgrundarna och tillsammans har vi bland annat förbättrat tillvaron för över 4 miljoner barn och ungdomar.

Det här är Reach for Change

Reach for Change är en ideell organisation som verkar för att skapa en bättre värld för barn och ungdomar och är övertygad om att enskilda personer kan förändra världen. Men för att förverkliga deras innovativa idéer och verkliga passion behöver dessa personer ofta stöd och någon som tror på dem, och kan hjälpa till så att idéerna blir till verklighet. Det är här Reach for Change kommer in i bilden. Reach for Change erbjuder dessa lokala sociala entreprenörer, som är i uppstartsskedet, ett långsiktigt stödprogram samt hjälp och stöd i att utveckla sina idéer till hållbara sociala företag som verkligen gör skillnad. Bara under 2020 är 90 procent av organisationens alumnis fortfarande verksamma och 93 procent av dem fortsätter även att växa.

Som medgrundare har Tele2 sedan starten 2010 hjälpt till att stötta 1200 sociala entreprenörer i 18 länder i Europa och Afrika, vilka i sin tur har gett över 4,3 miljoner barn och ungdomar ett bättre liv. Tele2 bedriver även mer operativa projekt och praktisk rådgivning där vi stöttat Reach for Changes lokala verksamheter i Sverige, Ryssland, Litauen, Lettland och Kroatien, och haft en positiv inverkan på över 2 miljoner barn och ungdomar på dessa marknader.

Tele2 och Reach for Change

Tele2 bidrar till samarbetet med en ekonomisk investering på 2 miljoner kronor per år, praktiskt stöd och genom att fungera som bollplank. Efter tio år av samarbete är det fortfarande mycket kvar att göra. Därför kommer vi fortsätta erbjuda Reach for Change vårt fortsatta stöd i deras ambitiösa satsning att fram till 2030 hjälpa 30 miljoner barn och ungdomar.


Läs mer om Reach for Change och deras fortsatta arbete på reachforchange.org.

Du behöver godkänna  om du vill visa den här typen av innehåll från Tele2