Säkerhet

PIN-kod eller låskod

Läs mer om vikten av att skydda din mobil eller surfplatta med PIN-kod eller låskod.

Genom att aktivera PIN-koden blir det svårare för obehöriga att använda din mobil eller surfplatta och komma åt din information. Ofta kan även en särskild låskod aktiveras i mobiltelefonen eller surfplattan, som förhindrar att den kan användas med andra SIM-kort. På så vis skyddas den information som finns lagrat i hårddisken.

Du kan själv aktivera eller inaktivera PIN-koden i telefonens säkerhetsinställningar.