Din säkerhet

Skydda din telefon med PIN-kod eller låskod

Genom att aktivera PIN-koden blir det svårare för obehöriga att använda din telefon och komma åt din information. Ofta kan även en särskild låskod aktiveras i mobiltelefonen, som förhindrar att telefonen kan användas med andra SIM-kort. På så vis skyddas den information som finns lagrad i mobilen.

Du kan själv aktivera eller inaktivera PIN-koden i telefonens säkerhetsinställningar. 

Se även mer information om hur du kan skydda dig på PTS, Post- och telestyrelsens hemsida.