Felsökning

Felsökning - fast bredband ADSL

Upplever du problem med att dina hemtelefoner slutar fungera när du har ditt ADSL inkopplat, eller surfproblem med ditt ADSL hjälper oftast nedan guider för att komma igång igen.

Telefonerna fungerar inte med splitterpluggen inkopplad

 1. Ta bort splitterpluggen och testa telefonerna. Om de fungerar, sätt tillbaka splitterpluggen och prova igen.
 2. Om du har ett eget modem, köp en ny splitterplugg eller kontakta kundservice för att få en ny splitterplugg.

Internetuppkopplingen bryts gång på gång

 1. Kontrollera att splitterpluggen sitter i första telefonjacket.
 2. Kontrollera så alla sladdar sitter ordentligt.
 3. Kontrollera så ingen förlängningskabel används. (använd istället en lång nätverkskabel)
 4. Kontrollera att modemet sitter innerst i det första telefonjacket. Om inte kan din förbindelse brytas när någon ringer dig, alternativt när någon använder telefonen hos dig.
 5. Kontakta kundservice om problemet kvarstår. Tänk på att du bör vara på plats i hemmet när kundservice ska hjälpa dig med felsökning!

Modemet får ingen kontakt med telestationen. Indikeringslampan för internet växlar mellan grönt och släckt

 1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och ingen förlängningskabel används.
 2. Kontrollera att utrustningen är kopplad till första telefonjacket,
 3. Starta om modemet
 4. För att kontrollera om splitterpluggen fungerar kan du koppla in en telefonsladd från en vanlig telefon enligt följande: Teleproppen ska in i vägguttaget istället för splitterpluggen. Den andra kontakten ska in i modemets så kallade DSL-port.
 5. Kontakta kundservice om problemet kvarstår. Tänk på att du bör vara på plats i hemmet när kundservice ska hjälpa dig med felsökning!

Lampan på nätverkskortet lyser inte

 1. Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
 2. Installera om nätverkskortet.
 3. Om det fortfarande inte fungerar behöver du kontakta din återförsäljare av dator/nätverkskort.