Felsökning & Guider

Hjälpartiklar

Få snabb hjälp med upplåsning av telefon eller modem, PIN- och PUK-koder, eller spärra din hårdvara eller tjänst. Välj ett alternativ i menyn för att fortsätta.

Hjälpartiklar

Det går att använda GPS utomlands såvida du inte har aktiverat en roamingspärr. Vi rekommenderar att du tecknar ett datapaket för utlandet för att förhindra höga surfkostnader.

Blir din telefon stulen eller borttappad behöver du så fort som möjligt kontakta oss så vi kan spärra din telefon. För att spärra telefonen kontaktar du kundservice dygnet runt på telefonnummer +46 856 22 20 40.