Hjälpartiklar

IMEI-nummer

Alla mobiler har ett unikt, 15-siffrigt så kallat IMEI-nummer. Det fungerar som ett serienummer och används för att identifiera enskilda mobiltelefoner i mobilnätet. Förkortningen står för International Mobile Equipment Identity.

Spara ditt IMEI-nummer 

Det är viktigt att anteckna IMEI-numret och spara det på ett säkert ställe, eftersom du behöver det för att spärra en stulen eller borttappad mobil. 

Gör så här för att ta reda på ditt IMEI-nummer:

  • Knappa in * # 06 # så visas IMEI-nummer på skärmen

Om mobilen har ett utbytbart batteri så kan du hitta IMEI-numret under batteriet. Annars finns det lagrat i mobilens mjukvara. 

Om du glömt bort ditt IMEI-nummer och mobilen redan är förlorad kan du också hitta numret på originalkartongen eller kvittot.