Hjälpartiklar

PIN- och PUK-kod

Vad är PIN- och PUK-kod, och hur får du reda på vad dina koder är? Här får du all information du behöver. 

PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig säkerhetskod som skyddar din mobil, router eller annan enhet från att obehöriga ska kunna ta sig in i den och använda ditt abonnemang. Första gången du startar enheten är PIN-koden förprogrammerad och står på SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan.

Om du vill byta PIN-kod i router eller modem hittar du information om hur du gör i manualen. Vill du ändra PIN-kod i din mobiltelefon gör du så här:

  • Se instruktioner i din mobiltelefons manual eller,
  • Knappa in * * 04 * gamla PIN-koden * ny PIN-kod * upprepa ny PIN-kod #

Om du slår in fel PIN-kod tre gånger spärras koden och du behöver då knappa in din PUK-kod.

PUK-kod

PUK-koden är en säkerhetskod som du använder om du knappat in fel PIN-kod tre gånger. PUK koden hittar du:

  • På din faktura
  • På SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan
  • På Mitt Tele2 

Knappar du in fel PUK kod tio gånger blir ditt SIM-kort spärrat och du behöver beställa ett nytt. Läs mer om hur du gör här