Tjänster och inställningar

Telefonsvarare för fast telefoni

Har du fast telefoni från Tele2 kan du också ansluta dig till T2 Svar, dvs telefonsvarare. Tjänsten innebär att en person kan lämna ett röstmeddelande till dig som du sedan kan lyssna av. Du betalar som ett vanligt samtal inom Sverige för att lyssna på inspelande meddelanden.

Din telefonsvarare har plats för 30 meddelanden. Olästa meddelanden sparas i 7 dagar och lästa meddelanden sparas i 3 dagar. 

Koppla in eller koppla ur telefonsvararen

Koppla in

För att koppla väljer du att vidarekoppla din telefon till 078222. Se mer under vidarekoppling

Koppla ur

För att koppla ur ”Vidarekoppling vid ej svar” lyfter du luren och trycker # 61 #. En röst i luren säger ”Beställningen är mottagen. Var god lägg på luren”. Detta bekräftar att ur- kopplingen är korrekt utförd. Lägg på luren.

För att koppla ur ”Vidarekoppling vid upptaget” lyfter du luren och trycker # 67 #.
En röst i luren säger ”Beställningen är mottagen. Var god lägg på luren”. Detta bekräftar att urkopplingen är korrekt utförd. Lägg på luren.

Prislista

  • Tjänsten för telefonsvarare: 9 kr/mån
  • Sms-avisering: 5 kr/mån

Vidarekoppling vid ej svar eller upptaget

Vidarekoppling vid ej svar

Om du vill att T2 Svar ska svara efter 15 sekunder: Lyft luren på din telefon och tryck * 61 * 078222 * 15 #. En röst säger ”Beställningen är mottagen. Var god lägg på luren”. Detta bekräftar att inkopplingen är korrekt utförd. Lägg på luren. Om du vill att samtalet skall kopplas till T2 Svar efter 10 sekunder trycker du istället * 61 * 078222 * 10 #. Du kan välja mellan 5 och 60 sekunder. Vidarekopplingen behöver du göra en gång. Tjänsten fungerar sedan till dess att den kopplas ur enligt nedan.

Vidarekoppling vid upptaget

Om du vill att T2 Svar ska vidarekoppla vid upptaget: Lyft luren på din telefon och tryck: * 67 * 078222 # En röst säger ”Beställningen är mottagen. Var god lägg på luren”. Detta bekräftar att inkopplingen är korrekt utförd. Lägg på luren. Vidarekopplingen behöver du göra en gång. Tjänsten fungerar sedan till dess att den kopplas ur enligt nedan.

Hälsningsmeddelande

När du gjort inkopplingen bör du göra dina inställningar enligt nedan. Tala in ett personligt hälsningsmeddelande och ändra din kod. Koden garanterar att ingen annan kan lyssna av dina meddelanden. Lyssna igenom hela informationen första gången du ringer så upprepas den inte nästa gång.

Ändra inställningar i telefonsvararen

Vill du ändra inställningar ringer du först 078222. Tryck 9 för att komma till huvudmenyn. Från huvudmenyn väljer du 3. Därefter trycker du 1 för att ändra hälsningsfras, eller 3 för att ändra din personliga kod, eller 4 för att ändra språk. Följ röstens anvisningar. Tryck 8 för att komma till hjälpmenyn.

Lyssna av telefonsvararen

Lyssna av från din egen telefon

För att lyssna av dina meddelanden hemifrån lyfter du luren och slår 078222. T2 Svar spelar upp dina meddelanden.

Lyssna av från någon annan telefon

För att lyssna av dina meddelanden från en annan telefon ringer du ditt hemnummer. När du hör ditt hälsningsmeddelande trycker du # och följer därefter anvisningarna. T2 Svar spelar upp dina meddelanden.

Extra funktioner vid avlyssning av meddelande, tryck: 

1 – backa 8 sekunder
1, 1 – repetera meddelande
3 – hoppa fram 8 sekunder
33  hoppa till slutet av meddelande
4 – spara meddelande och gå vidare till nästa
5 – radera meddelande och gå vidare till nästa
6 – under avlyssning för att få sms till din mobiltelefon med numret tillen som ringt och lämnat meddelandet
7 – paus, tryck 7 igen för att fortsätta 8 för att få hjälp och information
9 – hoppa till huvudmenyn
* – hoppa till föregående meddelande # hoppa till nästa meddelande
# – hoppa till nästa meddelande

Avisering av nytt röstmeddelande

När du fått ett meddelande ringer det i din hemtelefon. Har du en nummerpresentatör visas i displayen att du fått ett samtal från T2 Svar (078222).

Avisering Mobilen

Har du tjänsten Avisering Mobilen, får du ett sms till önskad mobiltelefon om att du fått ett meddelande. Tjänsten aktiverar du enkelt genom att ringa Kundservice.

Aktivera eller avaktivera tvingande PIN till telefonsvararen

Om du vill aktivera eller avaktivera tvingande PIN till telefonsvararen gör du så här: 

  1. Ring 078222 från det telefonnummer du vill ändra inställningarna på.
  2. Vänta tills du hamnar i huvudmenyn.
  3. Tryck 3 för att komma till inställningar. 
  4. Tryck 3 för att ändra PIN-kods inställningar.
  5. Tryck 2 för att aktivera/avaktivera tvingande PIN.
  6. Klart.