Tjänster och inställningar

Vidarekoppling av fast telefoni

Vidarekoppling av samtal ingår kostnadsfritt i ditt fasta telefoniabonnemang. Här kan du läsa mer hur du vidarekopplar samtal till ett annat telefonnummer.

Hur fungerar vidarekoppling?

Vidarekoppling är en tjänst som ingår kostnadsfritt i ditt abonnemang och innebär att du kan koppla samtal vidare till ett annat nummer eller till din telefonsvarare.

Vidarekopplar du till ett fastnätsnummer eller till en annan operatör kostar vidarekoppling enligt din ordinarie prislista. Vidarekoppling till ett telefonnummer hos Tele2/Comviq är gratis.  

Vidarekoppla till ett annat telefonnummer

Aktivera vidarekoppling 

När du automatiskt vill koppla samtal som rings till ditt telefonnummer vidare till ett annat telefonnummer så kan du välja mellan flera olika typer av vidarekoppling:


För att vidarekoppla

Alla samtal:
Lyft luren: *21* numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer #

Vid ej svar:
Lyft luren: *61* numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer #

Vid ej svar efter valt antal sekunder: 
Lyft luren: *61* numret du vill vidarekoppla till, inklusive riktnummer *antal sekunder #

Kontrollera status

Om du vill kontrollera vad som är inställt:
Lyft luren: *# 21 eller 61 #

Om du vill kontrollera vidarekoppling till ett angivet nummer: 
Lyft luren: *# 21 eller 61 * telefonnummer #

Om du vill inaktivera din vidarekoppling (urkoppling): 
Lyft luren: # 21 eller 61 #